Værdig ældrepleje på Lindely Plejehjem

På Lindely tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers liv og personlighed for at bevare livsglæden i dagligdagen.

Lasse Bak Mejlvang

Lindely styrker fokus på værdig ældrepleje

På Lindely arbejder man for at sikre værdig ældrepleje på mange forskellige måder. Et nyt læringsforløb med Værdighedsrejseholdet har givet fornyet inspiration.

Del nyhed Link kopieret

”Vi har hilsepligt på Lindely. Vi må ikke gå forbi nogen uden at hilse. Sådan viser vi respekt, for i værdighed ligger også det at blive respekteret. Værdighed er både i det store og i det små. Det starter i det små,” fortæller Sara Bülow Wolsgaard, der er konstitueret forstander på plejehjemmet Lindely.

Netop værdig ældrepleje prioriteres højt på Lindely, og 12 af plejehjemmets medarbejdere er således blevet videreuddannet til værdighedsambassadører i to seks-måneders forløb med Værdighedsrejseholdet.

Medarbejderne har gennem undervisning, øvelser og praksis fået nye kompetencer og ideer til, hvordan man kan styrke værdigheden i ældreplejen. De 12 ambassadører skal nu videreformidle den læring og viden til de øvrige kollegaer på Lindely.

Noget af det, som plejepersonalet er blevet undervist i, er pårørendesamarbejde, samtale med demente og brug af metoden ’guiding’ i kommunikationen med demente beboere.

”Det har været berigende og læringsrigt at have besøg af rejseholdets værdighedskonsulenter. Vores ældre skal mødes med værdighed, og det har samarbejdet med rejseholdet givet os ny inspiration til,” siger Sara Bülow Wolsgaard.

Værdighed kan ikke sættes på formel

Lindely blev oprindeligt bygget som plejehjem til Sankt Lukas Stiftelsens pensionerede søstre, og det er ikke uden betydning for den ældrepleje, der i dag ydes på plejehjemmet.

”I kraft af vores historie står Lindely på skuldrene af Stiftelsens søstre. Der er meget værdighed i søstrenes værdier og menneskesyn, som vi stadig kan trække på. Det er de grundlæggende værdier kombineret med nutidens høje faglighed, som udgør Lindely i dag,” forklarer Sara Bülow Wolsgaard.

Værdighed kan ikke sættes på formel, og i praksis arbejder Lindely med mange forskellige greb og metoder – store som små – der alle er med til at højne værdigheden.

”Er vi et plejehjem eller et plejecenter? Vi er selvfølgelig et plejehjem, for det her er beboernes hjem, og vi er gæster i deres hjem. Det er værdighed i udgangspunktet,” siger Sara Bülow Wolsgaard og fortsætter:

”Værdighed er også, at vi banker på, inden vi går ind hos beboerne. At vi spørger den enkelte, hvad han eller hun gerne vil have at spise, og at vi differentierer plejen for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov i så vid udstrækning som muligt. Værdighed er nemlig også at anerkende, at mennesker er forskellige og har forskellige behov.”

Differentieret pleje

Et fagligt værktøj, som Lindelys plejepersonale gør brug af for at differentiere plejen, er detaljerede døgnrytmeplaner. Heri står beboerens ønsker, behov og rutiner udførligt beskrevet, så medarbejderne kan give den bedste pleje til den enkelte.

“Vil den ældre gerne sove længe? Hvad kan den ældre godt lide at spise? Hvornår på dagen vil han eller hun gerne i bad? Har han eller hun høreapparater eller måske briller? Det er meget detaljeret, og det handler om at give beboeren en oplevelse af tryghed, kontinuitet og værdighed,” siger Sara Bülow Wolsgaard.

Døgnrytmeplanerne er lavet i tæt samarbejde med den enkelte beboer eller beboerens pårørende, hvis han eller hun har svært ved at svare for sig. Den store differentiering af plejen stiller naturligvis højere krav til medarbejderne, og præcis derfor har Lindely konsulteret Værdighedsrejseholdet.

“Spørgsmålet er: Skal mennesket passe til systemet, eller skal systemet passe til mennesket? Vi mener det sidste, og det er det, vi arbejder ud fra. Det er vores faglige forpligtelse at sikre de ældres værdighed og livskvalitet,” siger Sara Bülow Wolsgaard.

Det sociale fokus

Livskvalitet hænger uløseligt sammen med de sociale relationer, der gør livet værd at leve. Derfor er værdig ældrepleje på Lindely også ensbetydende med et fokus på det sociale.

“Ensomhed er desværre et tema og en udfordring, vi også oplever på Lindely. Vi er kun de medarbejdere, vi er, så vi arbejder målrettet på at lave samskabelse mellem beboerne, deres pårørende og vores frivillige,” siger forstanderen og uddyber:

“Vi gør meget ud af, at Lindely er hyggeligt og hjemligt indrettet. Det skal også være rart for de pårørende at være her, så de har lyst til at besøge deres kære. Nogle beboere har desværre ingen pårørende, og det kan vi ikke ændre på, men så forsøger vi i stedet at skabe kontakt til vores frivillige og engagere dem i det sociale liv på plejehjemmet.”

Lindely har ugentligt sociale aktiviteter og en café, som er åben for beboere og pårørende alle hverdage. Hvilke aktiviteter plejehjemmet afholder, afspejles i høj grad af beboernes ønsker og forslag.

“Vi taler med beboerne om, hvilke aktiviteter de har lyst til at lave. Det er ikke alle, der gider spille banko, bare fordi de er over 60 år. Nogle af beboerne vil for eksempel gerne holde foredrag om deres liv, så de, der kan og vil det, gør det. Vi har også indført fredagsbar, så de ældre kan nyde hinandens selskab i mere festlige rammer,” siger Sara Bülow Wolsgaard.

Læs mere om vores tilgang til selvbestemmelse og værdighed her.