Læs mere om at være frivillig i Lundegaard

I Lundegård har vi ansvaret for landets vigtigste og fineste råstof. Med vores placering blandt Sankt Lukas Stiftelsens mange aktiviteter, får børnene adgang til flere sider af livet, f.eks. i forhold til ældre – via plejehjemmet, hospice, sprogskole, Lukashuset og kirken. Dette er en dimension vi rigtig gerne vil udbygge. For at kunne gøre det har vi brug for ekstra hænder fra mennesker – unge som ældre, der har lyst til at dele ud af deres overskud og være med til at deltage i Frivillige til dagsinstitutionen Lundegård. Lundegård er en selvejende integreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år med plads til 37 vuggestuebørn og 42 børnehave børn. Lundegård er delt i to huse, så vi har fordelen af at være stor på papir, og lille i arbejdet med børnene i hverdagen.

Opgaver

Som Frivillig i Lundegård skal du deltage i de daglige aktiviteter med børnene og vil derfor være sammen med en af de faste medarbejdere.
Da vi oplever, at det er vigtigt, at vi alle i praksis udlever de værdier, som huset bygger på, vil du blive introduceret til det pædagogiske arbejde i hverdagen.
Vi lægger op til dialog, hvor du har rig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom vi med glæde høre de tanker, du gør dig om vort arbejde.

Omfang

3 timer pr. uge efter aftale

Krav

Du har en ren straffeattest
Du har en børneattest
At du underskriver betingelserne for tavshedspligt

Kvalifikationer

Lyst til at lege. Et praktisk håndelag, forenet med evnen og lysten til at være sammen med børn og andre mennesker og give dem nærvær og en hjælpende hånd.
Positivitet og godt humør, gerne med humoristisk sans.