Læs mere om at være frivillig på Lukashuset

Opgaver

De frivillige udgør en vigtig del af medarbejdergruppen og har forskellige opgaver. Opgaverne  har til formål at skabe glæde for børnene, men også aflaste forældrene fx:

  • At skabe en hjemlig og hyggelig ramme ved fx bage kage til eller deltage i madlavning med familierne.
  • Sørge for børnevenlige aktiviteter for såvel syge børn som raske søskende.
  • Sørge for relevant underholdning til teenagere.
  • Afholde fælles arrangementer for familier fx musik, foredrag og samtaleaftener.
  • Praktisk arbejde: fylde i opvaskemaskinen, lettere rengøring og oprydning, servere mad, vande blomster.

Det er desuden muligt at bidrage med ideer til samvær eller aktiviteter.


Kvalifikationer

Alle kan blive frivillig i Lukashuset uanset køn, etnicitet og politisk eller religiøst tilhørsforhold. De vigtigste kvalifikationer er evnen til at være sammen med familier, der lever med livstruende sygdom som en del af hverdagen, og lysten til at give dem nærvær og en hjælpende hånd. Samt praktisk håndelag og positivt og godt humør.

For at skabe kontinuitet for familierne foretrækkes frivillige, der kan bidrage med et fast timetal hver uge: fx 3 timer pr. uge.