Specialkrisecenter

At føle tryghed, sikkerhed og omsorg er afgørende for at få mod på livet igen efter en tid med vold og frygt. På krisecentret oplever kvinder fra etniske minoriteter og deres børn netop det.

Vi er et landsdækkende specialkrisecenter for voldsudsatte sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund.

Vi anerkender, at det er en sorg at blive fravalgt af sin familie. Vi ved, at det skaber ny frygt at forlade det velkendte, om end det velkendte også var fyldt med frygt. Og vi er bevidste om, at det er krævende at finde fodfæste alene, når det ægteskab og den familie, som var udgangspunktet for et liv i et trygt netværk, ikke længere er til stede.

Vi møder kvinder og børn med et åbent fordomsfrit hjerte og favner forskelligheder. Vi tilbyder et midlertidigt hjem med ro og sikkerhed, hvor både vuggestue, børnehave, sprogskole, café og mange muligheder for arbejdsprøvning findes i nærområdet.

Med udgangspunkt i kvindernes og børnenes egne ressourcer og ønsker, støtter vi familiens udvikling og videre liv og integration i Danmark.

Du kan kontakte os på telefon 2913 2020 mellem klokken 08 og 22 og på telefon 29613346 mellem klokken 22 og 08. Specialkrisecentret drives af Sankt Lukas Stiftelsen, men af hensyn til kvinder og børns sikkerhed kan stedets fysiske placering ikke opgives.

Vi har et tæt samarbejde med RED-Safehouse for unge i æresrelaterede konflikter og er medlem af LOKK, Landsorganisationen af Kvindecentre.

 

Målgruppe

Voldsudsatte sikkerhedstruede minoritetskvinder, med/eller uden børn og/eller gravide, i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb herunder det at leve i en dobbeltkultur.

Vi sidestiller fysisk vold med psykisk vold.

Alder mellem 18 til 80 år.

Et trygt og lærende miljø

Formål med ophold på specialkrisecenteret

at give grobund for den selvstændiggørelse, som kvinderne har brug for til at udvikle og konsolidere sig på vejen mod en uafhængig og selvreguleret tilværelse.

Når den første akutte fase er overstået vil fokus være på at støtte kvinderne i at reorganisere tilværelsen og genvinde et trygt liv efter volden. Der indgås aftale om opholdsplan, som er styrende for det videre forløb.

Hensigten er at skabe et trygt, støttende, udviklende og struktureret vækstmiljø både i forhold til den personlige, sociale og kompetencemæssige vækst.

 

Efterværn

Vi tilbyder efterværn i form af telefonisk rådgivning ved akut opståede problemer, som kvinden har brug for hjælp til at håndtere.

Fysiske rammer

Centeret har plads til 12 kvinder og 1-2 børn pr. kvinde.

Hver familie får eget møbleret værelse på ca. 25 kvm. Derudover er der fælles opholdsstue med TV og forskellige spilkonsoller, spisestue, køkken med spiseplads, legeværelse, 2 badeværelser samt adgang til vaskeri. Der er adgang til PC samt trådløst internet.

Centeret ligger i et dejligt grønt område, som er delvist lukket.

Børn 0 – 6 år fra krisecenteret kan tilbydes plads i en daginstitution og har høj prioritet mht. plads.

For kvinderne er der kontakt til flere arbejdspladser, hvor der er mulighed for både jobtræning og arbejdspraktik.

Kontakt

Du kan kontakte os på telefon 2913 2020 mellem klokken 08 og 22 og på telefon 4511 7800 mellem klokken 22 og 08

Specialkrisecenteret drives af Sankt Lukas Stiftelsen, men af hensyn til kvinder og børns sikkerhed kan stedets fysiske placering ikke opgives.