Krisecentret arbejder som normalt

Specialkrisecentret yder også under corona/covid-19 epidemien støtte til livstruede og voldsramte kvinder og børn. Centret optager kvinder og børn under hensyn til de normale kriterier.

Personalet har dog indført særlige procedurer for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Medarbejdere, frivillige, speciallæger, terapeuter og andre erhvervslejere samt diverse leverandører er pålagt at følge Stiftelsens forholdsregler samt alle forholdsregler inden for deres respektive områder.

Special-Krisecenter

At føle tryghed, sikkerhed og omsorg er afgørende for at få mod på livet igen efter en tid med vold og frygt. På krisecentret oplever kvinder fra etniske minoriteter og deres børn netop det.

Vi er et landsdækkende special-krisecenter for voldsudsatte sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund.

Vi anerkender, at det er en sorg at blive fravalgt af sin familie. Vi ved, at det skaber ny frygt at forlade det velkendte, om end det velkendte også var fyldt med frygt. Og vi er bevidste om, at det er krævende at finde fodfæste alene, når det ægteskab og den familie, som var udgangspunktet for et liv i et trygt netværk, ikke længere er til stede.

Vi møder kvinder og børn med et åbnet fordomsfrit hjerte og favner forskelligheder. Vi tilbyder et midlertidigt hjem med ro og sikkerhed, hvor både vuggestue, børnehave, sprogskole, café og mange muligheder for arbejdsprøvning forefindes i nærområdet.

Med udgangspunkt i kvindernes og børnenes egne ressourcer og ønsker, støtter vi familiens udvikling og videre liv og integration i Danmark.

Du kan kontakte os på telefon 29 13 20 20 mellem klokken 08 og 22 og på telefon 45 11 78 00 mellem klokken 22 og 08. Special-Krisecentret drives af Sankt Lukas Stiftelsen, men af hensyn til kvinder og børns sikkerhed kan stedets fysiske placering ikke opgives.

Vi har et tæt samarbejde med RED-Safehouse for unge i æresrelaterede konflikter og er medlem af LOKK, Landsorganisationen af Kvindecentre.

 

Målgruppe

Voldsudsatte sikkerhedstruede minoritets kvinder, med/eller uden børn og/eller gravide, i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb herunder det at leve i en dobbeltkultur.

Vi sidestiller fysisk vold med psykisk vold.

Alder mellem 18 til 80 år.

Et trygt og lærende miljø

Formål med ophold på Special-Krisecentret

at give grobund for den selvstændiggørelse, som kvinderne har brug for til at udvikle og konsolidere sig på vejen mod en uafhængig og selvreguleret tilværelse.

Når den første akutte fase er overstået vil fokus være på at støtte kvinderne i at reorganisere tilværelsen og genvinde et trygt liv efter volden. Der indgås aftale om opholdsplan, som er styrende for det videre forløb.

Hensigten er at skabe et trygt, støttende, udviklende og struktureret vækstmiljø både i forhold til den personlige, sociale og kompetencemæssige vækst.

 

Efterværn

Vi tilbyder efterværn i form af telefonisk rådgivning ved akut opståede problemer som kvinden har brug for hjælp til at håndtere.

Fysiske rammer

Centret har plads til 12 kvinder og 1-2 børn pr. kvinde.

Hver familie får eget møbleret værelse på ca. 25 kvm. Derudover er der fælles opholdsstue med TV og forskellige spilkonsoller, spisestue, køkken med spiseplads, legeværelse, 2 badeværelser samt adgang til vaskeri. Der er adgang til PC samt trådløst internet.

Centret ligger i et dejligt grønt område, som er delvist lukket.

Børn 0 – 6 år fra krisecentret kan tilbydes plads i en daginstitution og har høj prioritet m.h.t plads.

For kvinderne er der kontakt til flere arbejdspladser, hvor der er mulighed for både jobtræning og arbejdspraktik.

Kontakt

Du kan kontakte os på telefon 29 13 20 20 mellem klokken 08 og 22 og på telefon 45 11 78 00 mellem klokken 22 og 08

Special-Krisecentret drives af Sankt Lukas Stiftelsen, men af hensyn til kvinder og børns sikkerhed kan stedets fysiske placering ikke opgives.