Vikar for overlæge til Sankt Lukas Hospice

Vikar for overlæge til Sankt Lukas Hospice

Pr. 1. november 2020 til 28. februar 2021 søges en speciallæge med relevant speciale (fx almen medicin, anæstesi eller onkologi) og erfaring med palliative patientforløb. Ansættelsen kan være hele eller dele af nævnte periode og på fuld tid eller mindre.

Sankt Lukas Hospice er en del af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens virksomhed. Den daglige ledelse af Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam varetages af en hospiceleder med ansvar for de administrative, økonomiske, og personalemæssige opgaver mv. Det lægelige ansvar ligger hos fire sideordnede overlæger.

Sankt Lukas Hospice er et af Region Hovedstadens palliative tilbud. Formålet er at varetage behandling, pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt støtte til pårørende. Afdelingen har 24 sengepladser og modtager patienter fra hele landet. Det udgående hospiceteam varetager, i samarbejde med primærsektoren, den palliative behandling, pleje og omsorg for hjemmeværende uhelbredeligt syge og døende. Teamet har kontakt til gennemsnitligt 45 patienter ad gangen.

Medarbejderstaben består i dag af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, præst og sekretærer samt en gruppe frivillige medarbejdere.

Ansættelsen finder sted i henhold til aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (Overlægeoverenskomsten).

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hospiceleder cand.scient.adm. Thomas Feveile på tlf. 3945 5396 eller en af overlægerne på 3945 5315 (Hanne Heegaard), 3945 5102 (Susan Cawley) eller 3945 5102 (Henrik Anker Nielsen).

Ansøgning bedes stilet og sendt til hospiceleder Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup eller på thfe@sanktlukas.dk

Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2020 kl.12.00.

Læs mere på www.sanktlukas.dk