Udviklingssygeplejerske til Børne-og Ungehospice Lukashuset, Sankt Lukas Stiftelsen

Udviklingssygeplejerske til Børne-og Ungehospice Lukashuset, Sankt Lukas Stiftelsen

Ønsker du at arbejde med udvikling og dermed kvalitet og patientsikkerhed på Danmarks første Børne- og Ungehospice, så kig nærmere på denne nyoprettede stilling.

Udviklingssygeplejersken refererer til Lukashusets afdelingssygeplejerske og vil være en del af husets tværfaglige team. Som udgangspunkt vil udviklingssygeplejersken være ansvarlig for at lede udvikling, implementering og evaluering af en evidensbaseret sygepleje, med speciel fokus på den specialiserede palliative indsats, i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Stillingen er på 32/37 timer og er en kombineret udviklingssygeplejerskestilling og en stilling som sygeplejerske. Der vil være faste planlagte udviklingsdage og faste planlagte dage, hvor du vil være en del af plejeteamet.

Afsnittet består af et tværfagligt team bestående af:

Ca. 13 sygeplejersker

2 neuro-pædiatriske overlæger

1 fysioterapeut

1 socialpædagog

1 psykolog

1 præst

1 socialrådgiver

1 violinist

1 hospitalsklovn

x- antal frivillige

Derudover er der et tæt samarbejde med Sankt Lukas Stiftelsens Hospice samt en række andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Udvikling – kvalitet – og patientsikkerhed

Vi ønsker at prioritere udvikling, kvalitet og patientsikkerhed, der udspringer af hverdagens kliniske spørgsmål med udgangspunkt i patientens og familiens perspektiv.

En foretrukken metode til at evidensbasere sygeplejen er at udvikle og arbejde efter kliniske retningslinjer.

Det centrale begreb i Lukashuset er livskvalitet og dermed fokus på patientens og familiens oplevelser og reaktioner på aktuelle eller potentielle sundhedsproblemer samt livsprocesser. Kvalitetsudvikling kan ud over patientperspektivet have et fagligt og organisatorisk perspektiv. Det er det kliniske spørgsmål, som afgør den konkrete vægtning af perspektiverne.

Om dig
Du har en relevant sundhedsfaglig kandidatuddannelse, er ambitiøs, har personligt drive og kan sammen med sygeplejerskerne skabe forandringer i praksis. Du er opdateret og holder dig ajour med ny forskning/viden på det sygeplejefaglige felt, og du har erfaring som pædiatrisk sygeplejerske samt evt. gerne palliation.

Du synes det er spændende at samarbejde med udvikling af faglige kompetencer. Du vil gerne være ansvarlig for det faglige niveau til vores patientgruppe. Du kan arbejde stringent og selvstændigt med udviklingsprojekter, der både skaber ændring i praksis og dokumenterede resultater.

Du skal kunne lide kontakten til patienterne og deres familier og være tæt på praksisfeltet. Du skal kunne fungere som supervisor for Lukashusets sygeplejersker.

Hvis ovenstående har vagt din interesse, og du evt. gerne vil have yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf.nr.24 90 24 91 eller pr. mail: indi@Sanktlukas.dk. (Holder dog ferie i uge 29, 30 og 31, men besvarer lejlighedsvis mails)

Stillingerne er til besættelse pr. 1. oktober eller snarest muligt. Vi afholder samtaler løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2020 kl.12:00. Der holders samtaler mandag den 24. august eller efter aftale.

Send din ansøgning og vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk 

 

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 400 medarbejdere og mere end 100 frivillige.

Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, Børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, dagsinstitution,

kirke, mødested og rådgivningstjeneste, et refugium i Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet.

Opgaverne løses i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner, kommuner, kirkelige organisationer og tværfaglige netværk.

Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Læs mere om os på www.sanktlukas.dk