Udviklingskonsulent til implementering og projektledelse

Er du struktureret og har du flair for procesfacilitering og forandringsledelse? Og vil du være med til at drive den transformation, som Sankt Lukas Stiftelsen lige nu er i gang med på det administrative område? Så er du måske vores nye kollega.

Sankt Lukas Stiftelsen er en privatejet fond, der driver en række vigtige social- og sundhedstilbud i samarbejde med regioner og kommune. Vi søger en erfaren og struktureret udviklingskonsulent, der drives af at skabe resultater. Du bliver del af en arbejdsplads med en positiv og uformel stemning, samt gode kolleger, der altid er parate til at hjælpe og sparre med hinanden.

Sankt Lukas Stiftelsen er i en udviklingsfase med store planer inden for det palliative område. Der er fokus på både at opbygge erfaring med og videreformidle det faglige inden for palliation, men også på helt konkret at bygge et nyt hospice inden for en årrække. For at understøtte udviklingsplanerne er der aktuelt fokus på at professionalisere og udbygge de administrative funktioner, hvilket afspejles i et ambitiøst udviklingsprojekt inden for det administrative område. Indholdet af projektet består i at udvikle og implementere diverse nye styringsdokumenter og processer inden for HR, Økonomi, IT, GDPR, indkøb og facility management, og udviklingskonsulentens opgave er at sikre fremdrift og understøtte forandringsledelsen hen imod en mere forretningsorienteret organisation. De forskellige implementeringstiltag vil være fagligt forankret men udviklingskonsulenten kan i nogle tilfælde få en rolle i at drive den organisatoriske implementering af de nye processer.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af Sankt Lukas Stiftelsens hovedkontor, som servicerer afdelingerne på Stiftelsen, og som sikrer at centrale beslutninger bliver implementeret i organisationen som helhed. Du kommer til at arbejde tæt sammen med Stiftelsens administrationschef, som har det overordnede ansvar for stabs- og servicefunktionerne HR, Økonomi, IT og Facility Management og dit bidrag til implementering og procesledelse vil derfor understøtte forskellige faglige områder.

Du bliver på den vis en tæt sparringspartner for cheferne inden for de pågældende faglige områder, i det omfang de har brug for assistance til implementering af deres nyudviklede produkter/processer. Andre gange skal du selv bidrage til udviklingen af de nye processer/styringsredskaber og drive egne implementeringstiltag. Der kan være tale om alt fra implementering af og opfølgning på processer ved on-boarding, lønsumsstyring/vagtplansprocesser, fælles indkøb, superbrugerstruktur på fagsystemer, brand og evakueringskoncepter etc.

Du vil med dette brede arbejde på det administrative område og med et ophæng tæt på direktionen komme til at spille en vigtig rolle i den udvikling, som Stiftelsen gennemgår.

Om jobbet

 • Projektledelse af større administrativt udviklingsprojekt inkl. sikring af fremdrift og afrapportering til direktionen
 • Facilitering af særskilte implementeringstiltag på forskellige administrative områder
 • Udvikling, koordinering og implementering af diverse tværgående processer forankret direkte hos administrationschefen
 • Understøttelse af administrationschefen med ad hoc koordineringsopgaver inden for særligt service og facility management området

Din profil

 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund (kandidatniveau)
 • Du har erfaring med projektledelse inden for administrative, organisatoriske og/eller tværfaglige projekter
 • Du arbejder struktureret og målrettet
 • Du har erfaring med at facilitere processer, og det vil være en fordel hvis du har indsigt i forandringsledelse
 • Du har erfaring med at afrapportere til en styregruppe/direktion
 • Du kan arbejde selvstændigt, tænke i nye løsninger og finder det naturligt at levere kvalitetsarbejde
 • Du har en positiv tilgang og et godt humør og vil trives på en arbejdsplads med stor alsidighed
 • Du er serviceminded og proaktiv over for at løse de problemer, du møder i din hverdag

Lyder ovenstående som noget for dig, vil vi glæde os til at høre fra dig.

Ansøgning

Stillingen er på fuld tid, og du vil referere til administrationschefen. Løn- og ansættelsesvilkår følger de regionale overenskomster og indplacering vil afhænge af erfaring og kompetencer.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Send ansøgning og CV mrk. ”Projektleder” til job@sanktlukas.dk senest den 12.december. Vi planlægger at holde ansættelsessamtaler løbende og senest i uge 50

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Anne-Mette Fenger enten på mailen amfe@sanktlukas.dk eller telefonisk på 24 85 01 14.

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og unge hospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk.