Sygeplejerske til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Vikariat

Sygeplejerske til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Vikariat

32 t/uge 15.10.2020 – 14.04.2021

  • Brænder du for at arbejde med palliation til livstruede syge i eget hjem?
  • Trives du med vekselvirkningen mellem selvstændigt arbejde og teambaseret samarbejde?
  • Har du dokumenteret uddannelse i palliation?
  • Har du erfaring fra den specialiserede palliative indsats – eller lyst til at få det?

Hvis du ikke tidligere har arbejdet på hospice eller palliativ enhed men ellers kan svare ’JA’ til ovenstående, så er dette vikariat på 6 måneder måske din mulighed for at prøve at arbejde med specialiseret palliation. Som minimum skal du have arbejdet med basal palliation i primærsektoren. Det er en fordel, hvis du også har erfaring med telefonrådgivning fx fra en rådgivningstjeneste.

Sankt Lukas Udgående Hospiceteam er en del af den specialiserede palliative indsats i Region Hovedstaden, optageområde Midt. Gennem mere end 20 år har teamet samarbejdet med hjemmesygeplejen, praktiserende læger, hospitaler og hospice om lindring af borgere med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen varetages i en vekselvirkning mellem aftalte hjemmebesøg på hverdage og telefonisk opfølgning. Samarbejdet med Sankt Lukas Hospice sikrer at indsatsen er døgndækkende idet teamets telefon viderestilles til hospice aften, nat og weekend. Hjælpen fra teamet er gratis og kan vare fra dage til år. I perioder med særlige behov kan patienten være indlagt på hospice og blive tilknyttet teamet igen efter udskrivning.

Med grundig introduktion og fortløbende støtte fra mentorer forventes det, at du vil kunne være primær kontaktperson for 8-10 patienter og deres pårørende. I denne funktion ligger en stor del af ansvaret for implementering og koordinering af teamets indsats. Der vil også indgå formelle og uformelle vejlednings- og undervisningsopgaver i forhold til hjemmesygeplejersker og plejehjemspersonale.

Teamet består af sygeplejersker, læger, socialrådgiver, præst, psykolog og sekretærer. Alle indgår i et tæt samarbejde, der udvikles og styrkes af bl.a. daglige tværfaglige konferencer og regelmæssig supervison. En gruppe frivillige er tilknyttet til støtte for patienter og som aflastning for pårørende.

Det Udgående Hospiceteam er en integreret del af Sankt Lukas Hospice i Hellerup med fælles ledelse og samme høje faglige standard, som har været under konstant udvikling siden hospice åbnede i 1992.

Vil du vide mere? Kontakt afdelingssygeplejerske Jette Riis, tlf. 3085 2456. Se også www.sanktlukas.dk/det-udgaende-hospiceteam/

Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes til jeri@sanktlukas.dk

Ansøgningsfrist snarest. Samtaler afholdes efterhånden som ansøgninger modtages.

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 400 medarbejdere og mere end 100 frivillige.

Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, Børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, dagsinstitution,

kirke, mødested og rådgivningstjeneste, et refugium i Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet.

Opgaverne løses i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner, kommuner, kirkelige organisationer og tværfaglige netværk.

Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Læs mere om os på www.sanktlukas.dk