Sygeplejerske til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Vikariat 7 mdr

Sygeplejerske til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Vikariat 7 mdr.

25-32 t/uge 01.12.2020 – 30.06.2021

  • Har du erfaring fra palliativ enhed eller hospice?
  • Brænder du for at arbejde med palliation til livstruede syge i eget hjem?
  • Trives du med vekselvirkningen mellem selvstændigt arbejde og teambaseret samarbejde?
  • Har du dokumenteret uddannelse i palliation?

Kan du svare ’ja’ til mindst tre ud af de fire spørgsmål, så håber vi, at du er frisk på at lade dine kompetencer komme i spil hos os i dette 7 måneders vikariat.

To af teamets 6 fastansatte palliationssygeplejersker skal hhv. opereres og have orlov. Det åbner denne sjældne mulighed for, at vi kan give plads for en ny kollega, som sammen med resten af teamet kan yde lindrende behandling og støtte til mennesker med livstruende sygdom.

Det Udgående Hospiceteam er et palliativt team, der består af sygeplejersker, læger, socialrådgiver, præst, psykolog og sekretærer. Alle indgår i et tæt samarbejde, der udvikles og styrkes af bl.a. daglige tværfaglige konferencer og regelmæssig supervision. En gruppe frivillige er tilknyttet til støtte for patienter og som aflastning for pårørende.

Med grundig introduktion og fortløbende støtte fra mentorer forventes det, at du vil kunne være primær kontaktperson for 6-9 patienter og deres pårørende. I denne funktion ligger en stor del af ansvaret for implementering og koordinering af teamets indsats og forudsætter tæt samarbejde med hjemmesygeplejersker og praktiserende læger.

Sankt Lukas Udgående Hospiceteam har gennem mere end 20 år været en del af den specialiserede palliative indsats i Region Hovedstaden, optageområde Midt. Indsatsen varetages i en vekselvirkning mellem aftalte hjemmebesøg på hverdage og telefonisk opfølgning. Samarbejdet med Sankt Lukas Hospice sikrer at indsatsen er døgndækkende idet teamets telefon viderestilles til hospice aften, nat og weekend. Hjælpen fra teamet kan vare fra dage til år. I perioder med særlige behov kan patienten være indlagt på hospice og blive tilknyttet teamet igen efter udskrivning.

Det Udgående Hospiceteam er en integreret del af Sankt Lukas Hospice i Hellerup med fælles ledelse og samme høje faglige standard, som har været under konstant udvikling siden hospice åbnede i 1992.

Vil du vide mere? Kontakt afdelingssygeplejerske Jette Riis, tlf. 3085 2456. Se også www.sanktlukas.dk/det-udgaende-hospiceteam/

Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes til jeri@sanktlukas.dk

Ansøgningsfrist 22. oktober 2020 kl. 12. Samtaler afholdes den 26. og 27. oktober.