Sygeplejerske til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Vikariat 2-3 måneder eller timelønnet

28-32 t/uge med start snarest muligt

Spring ud i noget nyt – vi er dit sikkerhedsnet

Har du lyst til at afprøve, om det at være sygeplejerske i et udgående palliationsteam er noget for dig? Så er der en mulighed her – enten i et vikariat eller som timelønnet.

Måske arbejder du nu med specialiseret palliation på et sengeafsnit eller med basal palliativ indsats i hjemmesygeplejen og tænker at tiden er inde til at styrke dine kompetencer med palliativ indsats til livstruede syge i eget hjem.

På grund af sygdom har Udgående Hospiceteam en sygeplejerskestilling ledig i en afgrænset periode. Med grundig introduktion og fortløbende støtte fra mentorer vil vi være dit sikkerhedsnet, så du rimelig hurtigt kan blive primær kontaktperson for 8-10 patienter og deres pårørende. I denne funktion ligger en stor del af ansvaret for implementering og koordinering af teamets indsats som udfoldes i tæt samarbejde med bl.a. hjemmesygeplejersker og plejehjemspersonale.

Sankt Lukas Udgående Hospiceteam er en del af den specialiserede palliative indsats i Region Hovedstaden, optageområde Midt. Gennem mere end 20 år har teamet samarbejdet med hjemmesygeplejen, praktiserende læger, hospitaler og hospice om lindring af borgere med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen varetages i en vekselvirkning mellem aftalte hjemmebesøg på hverdage og telefonisk opfølgning. Samarbejdet med Sankt Lukas Hospice sikrer at indsatsen er døgndækkende idet teamets telefon viderestilles til hospice aften, nat og weekend. Hjælpen fra teamet er gratis og kan vare fra dage til år. I perioder med særlige behov kan patienten være indlagt på hospice og blive tilknyttet teamet igen efter udskrivning.

Teamet består af sygeplejersker, læger, socialrådgiver, præst, psykolog og sekretærer. Alle indgår i et tæt samarbejde, der udvikles og styrkes af bl.a. daglige tværfaglige konferencer og regelmæssig supervison. En gruppe frivillige er tilknyttet til støtte for patienter og som aflastning for pårørende.

Det Udgående Hospiceteam er en integreret del af Sankt Lukas Hospice i Hellerup med fælles ledelse og samme høje faglige standard, som har været under konstant udvikling siden hospice åbnede i 1992.

Vil du vide mere? Kontakt afdelingssygeplejerske Jette Riis, tlf. 3085 2456. Se også www.sanktlukas.dk/det-udgaende-hospiceteam/

Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes til jeri@sanktlukas.dk

Ansøgningsfrist snarest. Samtaler afholdes efterhånden som ansøgninger modtages.