Social og Sundhedshjælper – Ansøgningsfrist 19.02.21

Til Lindely Plejehjem søges Social- og sundhedshjælper til dagvagt og arbejde hver 3. weekend

Vil du være med til skabe det gode hverdagsliv for vores kære beboere, deres pårørende og forventningsfulde kollegaer.
Så har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, der ser muligheder frem for begrænsninger

Plejehjemmet Lindely har 65 permanente plejeboliger og 8 aflastningspladser.
Hos os er det afgørende, at vi ser og møder beboerne som hele mennesker. Du skal være med til at gøre livet på Lindely indholdsrigt, trygt og hyggeligt i en omsorgsfuld tilgang. Vi lægger stor vægt på, at der er høj faglighed i plejen, at der er styr på medicin, hygiejne og dokumentation.

Faglige kompetencer:

 • Uddannet som social- og sundhedshjælper
 • Erfaring med og interesse i at arbejde med ældre menneske
 • Viden om demensindsats
 • Tager initiativ og ansvar for opgaveløsningen i hverdagen
 • En god rollemodel, der kan motivere og inspirere andre
 • Anser dokumentation som en del af hverdagen – vi anvender fagsystemet Nexus/FSIII
 • Er fleksibel i hverdagen, i forhold til opgaveindhold og opgavevaretagelse
 • Er bevidst om og kan agere inden for eget kompetenceområde

Personlige kompetencer:  

 • Kan indgå i et konstruktivt samarbejde med beboerne, pårørende og dine kollegaer
 • Kan arbejde i et team, hvor man trækker på og respekterer hinandens kompetencer
 • Kan bidrage til at videreudvikle afdelingen og det gode arbejdsmiljø
 • Er psykisk robust og har evnen til, at bevare overblikket i tilspidsede situationer
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er rummelig og i mødekommende

Vi tilbyder: 

 • En stilling, som social- og sundhedshjælper, hvor der er stor råderum til selv at planlægge sine daglige opgaver
 • Timeantal efter aftale
 • Introduktionsforløb tilpasset dig
 • En dagligdag med faglig dygtige og gode kollegaer
 • En arbejdsdag, hvor vi har tid til deltage i aktiviteter sammen med vores beboere
 • Et hus, hvor vi er i gang med at skabe struktur for undervisning, refleksion og faglig sparring
 • Et hus, hvor vi har lyst til at spille hinanden gode
 • Plads til såvel faglig som personlig udvikling, mulighed for kursus og uddannelse intern samt ekstern
 • Nærværende og anerkendende ledergruppe

Sankt Lukas Stiftelsen er en røgfri arbejdsplads, der ligger tæt på offentlig transport. Vi glæder os til at høre fra netop dig. Du er mere end velkommen til at komme forbi og se huset.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Nina Rolin mobil 61611886 i uge 6 og 8.
I uge 7 kontaktes afd. spl. Marina Jacobsen mobil 24409537.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem den faglige organisation og Kommunernes Landsforening. Der vil være mulighed for en fornyet lønforhandling efter endt prøveperiode.

Ansøgningsfrist: fredag den 19.02.2021 senest kl. 12. Samtaler afholdes onsdag den 24.02.2021.

Ansøgning mærket ”Ansøgning DV SoSu-hjælper” sendes til: E-mail: iro@gentofte.dk