Sankt Lukas Hospice søger sygeplejerske

Sygepleje med mening, muligheder og stolthed.

På Sankt Lukas Hospice er den specialiserede palliative indsats fundamentet. Vi arbejder målrettet med at fremme livskvalitet, og støtte den uhelbredelige syge og deres pårørende, i at tage afsked med livet og hinanden. Vores fokus er lindring og livskvalitet i livets sidste tid, med respekt for det enkelte menneske, det levede liv og dennes unikke livshistorie.

Vi behandler og lindrer patienter med komplekse palliationsbehov. Behovene er mangeartede og kræver en særlig tværfaglig indsats. Komplekse forløb med angst, dyspnøe, ileus, smerter, kvalme, delirium og social problemstillinger er blot nogle af symptomerne.

Som sygeplejerske får du faglig sparring på højt niveau, og mulighed for at udføre helhedsorienteret sygepleje. Både grundlæggende og instrumentel sygepleje, samt specialiseret palliation, er en del af hverdagen. Palliation er et fagområde, der primært rummer mennesker med kræft, men også patienter med  hjerte- lungesygdomme er en del af nutidens hospice.

Fra 1. februar 2022 kan du blive en del af dette unikke sted. Ansættelsen er i blandede vagter, timetal efter aftale, med 8 timers vagter og 8 timers weekendvagter hver 3. uge.

Vi kan tilbyde:

  • Meningsfuld arbejdsdag, hvor vi sammen gør en forskel.
  • Helhedsorienteret sygepleje, der omfatter såvel den fysiske, psykiske, sociale samt åndelige dimension.
  • Tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og præst.
  • Ugentligt refleksion, supervision hver 3. uge samt løbende undervisning.
  • Gode kolleger i en bred aldersgruppe med forskellig faglig baggrund, højt engagement og stort sammenhold.
  • Et 8 ugers individuelt tilpasset oplæringsforløb med mentorordning, hvor du ikke indgår i normeringen.
  • Ønskeplaner med stor mulighed for medindflydelse.

Vi ønsker at du:

  • Har klinisk erfaring indenfor palliation, onkologi, hjemmesygeplejen, lungemedicinsk eller andre relevante områder.
  • Bidrager til at fastholde det gode arbejdsmiljø og kvaliteten i den specialiserede indsats.
  • Er engageret, og vil arbejde for at skabe mest mulig livskvalitet hos patienter og pårørende.

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Gelbek Casati på tlf: 30852500.

Send en ansøgning pr. mail til: Afdelingssygeplejerske Lotte Gelbek Casati: loge@sanktlukas.dk

senest d. 15. december 2021.      Samtaler afholdes d. 17. og 20.december 2021.

Hospice ligger på Sankt Lukas Vej 15, 2900 Hellerup, og er en del af Sankt Lukas Stiftelsen.

Løn efter regional overenskomst.