Sankt Lukas Hospice søger afdelingssygeplejerske – ansøgningsfrist 18. oktober 2019

Afdelingssygeplejerske til Hospice

Sankt Lukas Hospice søger afdelingssygeplejerske med tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale.

Sankt Lukas Hospice er en del af Region Hovedstadens specialiserede palliative tilbud. Vi yder pleje, omsorg og lindrende behandling til yngre og ældre uhelbredeligt syge patienter med livstruende sygdom. Arbejdet omfatter både den fysiske, psykiske, sociale og åndelige dimension. Indsatsen bygger på en helhedsorienteret tilgang med vægt også på støtte og omsorg til de pårørende (voksne, unge og børn).

Afdelingssygeplejersken er en del af ledergruppen og sygeplejefaglig ansvarlig for op til 24 patienter. De fastansatte tilknyttede overlæger varetager det lægefaglige ansvar. Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for den daglige personaleledelse af sygeplejersker og fysioterapeuter i tæt samarbejde med en souschef og en udviklingssygeplejerske. Afdelingssygeplejersken refererer til hospicechefen, der har det overordnede ansvar for hospice, udegående hospiceteam og Lukashuset (børne- og ungehospice). Afdelingssygeplejersken har et tæt sideordnet samarbejde med afdelingssygeplejerskerne fra disse afdelinger.

Vi søger en afdelingssygeplejerske der:

 • Har erfaring med ledelse og lederuddannelse på master- eller diplomniveau
 • Har klinisk erfaring inden for palliation
 • Har lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig sammenhæng, kendetegnet ved en faglig professionel tilgang og stor vægt på dialog og medinddragelse
 • Har fagligt og organisatorisk overblik
 • Har en anerkendende lederstil og kan motivere
 • Har respekt for arbejdsstedets værdi- og erfaringsgrundlag
 • Kan være med til at gennemføre både de overordnede visioner og klare de mange daglige udfordringer i driften
 • Har lyst til at følge med i nyeste viden og forskning inden for palliativ indsats, både nationalt og internationalt
 • Vil arbejde med at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø for medarbejderne

Sankt Lukas Hospice er en arbejdsplads:

 • Med en engageret og åben plejegruppe
 • Med stor sammenhæng og kontinuitet i det faglige arbejde
 • Med god introduktion og regelmæssig supervision
 • Hvor alle medarbejdere indgår og er aktive i videreudviklingen af det palliative felt
 • Hvor der er et godt socialt sammenhold og et velfungerende tværfagligt samarbejde

 

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

Yderligere oplysninger: Hospicechef Thomas Feveile, tlf. 3945 5396, thfe@sanktlukas.dk. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Ansøgning sendes pr. mail til: Hospicechef Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. thfe@sanktlukas.dk. Ansøgningsfristen er 18/10 2019. kl.12:00. Samtaler afholdes uge 43. Læs mere på www.sanktlukas.dk.