Psykolog til Lukashuset

Psykolog søges til Lukashuset – 14 timer om ugen

Vi søger en fast psykolog til Lukashuset – Aflastning, lindring og hospice for børn og unge med start 1. januar.

Lukashuset modtager børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0-18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje undervejs i sygdomsforløb og i forbindelse med livsafslutning. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder. De indlagte børn og unge henvises bredt fra hospitalernes forskellige specialer.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på ”det hele menneske”, og dermed fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Det kan være lindring af smerter, kramper, åndedrætsproblemer, angst, uro med videre. Det tværfaglige team består foruden psykolog af sygeplejersker, pædiatere, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, præst samt en række frivillige. Desuden er der tilknyttet en fast hospitalsklovn og en musiker.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn /ung. Indsatserne målrettes det syge barn eller den unge, men i høj grad også søskende og forældre. Læs mere om Lukashuset her.


Psykolog i Lukashuset

De fleste indlagte familier har behov for psykologisk intervention. Stillingen er målrettet interventioner med forældre, unge patienter eller unge søskende. Hvis der er brug for psykologindsatser målrettet børn, vil det være psykologens opgave at inddrage en ekstern børnepsykolog.

Psykologens hoveindsatsområder:

  • Forældreinterventioner med fokus på krisehåndtering, konfliktløsning, strategier til stressreduktion, sorg-bearbejdning og ventesorg, erkendelsesmæssige vanskeligheder ved det ramte barns helbredssituation, vurderinger af søskende børns velbefindende samt efterforløb for forældre og søskende.
  • Ungeinterventioner med fokus på oplevelse af social isolation, dyb eksistentiel ensomhed, samtaler om liv og død samt indsat ved angst. De unge har ofte stor sårbarhed i jævnaldrende relationer og vanskelig grænsesætning i forhold til familie med mere.
  • Styrkelse af det tværfaglige samarbejde ved at bidrage med viden ved psykologfaglige problemstillinger både løbende men i særdeleshed på de ugentligt tværfaglige konferencer.
  • Undervisning af den tværfaglige personalegruppe i Lukashuset i aktuelle emner fx kommunikation, ACP samtaler, sorgreaktioner og lign.
  • Bidrage med metodeudvikling og kvalitetsudvikling.


Vi kan tilbyde dig:

• Helhedsorienteret tilgang til børn, unge og deres familier
• Et afsnit med både korte og lange indlæggelsesforløb
• Tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
• Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
• At være en del at et tværfagligt team med bred erfaring og høj faglighed
• En arbejdsplads med et godt fællesskab, fokus på arbejdsglæde og trivsel
• Planlagt og struktureret introduktionsforløb

 

Ansættelsesmuligheder:

Der har tidligere været psykologfunktion i Lukashuset som del af et projekt. Den faste stilling som psykolog i Lukashuset på 14 timer om ugen bygger på projektets erfaringer og er en markant udvidelse af omfanget i forhold til hidtil.

Stillingen er til besættelse pr 1. januar 2021. Fremmøde: De 14 timer placeres i et samarbejde mellem den rigtige kandidat og Lukashusets afdelingssygeplejerske, som stillingen også refererer til.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf. 24902491 eller på mail: indi@sanktlukas.dk.

Send din ansøgning vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk søndag den 8. november. Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag den 12. november.

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 400 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk