Psykolog søges til Lukashuset (14 timer om ugen)

 

Vil du arbejde med børn og unge, der er ramt af livsbegrænsende sygdom, og deres familier? Har du lyst til at blive del af et tværfagligt team, der arbejder med lindring og aflastning ud fra en helhedsorienteret tilgang? Så er du måske Lukashusets nye børnepsykolog. 

Om os

Lukashuset modtager børn og unge med livsbegrænsende sygdom i alderen 0-18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje undervejs i sygdomsforløb og i forbindelse med livsafslutning. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder. De indlagte børn og unge henvises bredt fra hospitalernes forskellige specialer.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn/ung. Indsatserne målrettes det syge barn eller den unge, men i høj grad også søskende og forældre. Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på det hele menneske og på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Det kan være lindring af smerter, kramper, åndedrætsproblemer, angst, uro med videre.

Du bliver del af et tværfagligt team, der også omfatter sygeplejersker, pædiatere, en pædagog, en fysioterapeut, en socialrådgiver, en præst samt en lille gruppe frivillige. Desuden er der tilknyttet en fast hospitalsklovn og en musiker.

Læs mere om Lukashuset her.

Om jobbet

De fleste indlagte familier har behov for psykologisk intervention. Stillingen er målrettet interventioner med det indlagte barn/den unge samt barnets forældre og eventuelle søskende.

Dine hoveindsatsområder vil være:

 • Afhængig af alder på patienten og grundsygdom: Patientinterventioner med fokus på oplevelse af social isolation, dyb eksistentiel ensomhed, samtaler om liv og død samt indsat ved angst. De unge har ofte stor sårbarhed i jævnaldrende relationer og vanskelig grænsesætning i forhold til familie med mere.
 • Forældreinterventioner med fokus på krisehåndtering, konfliktløsning, strategier til stressreduktion, sorgbearbejdning og ventesorg, erkendelsesmæssige vanskeligheder ved det ramte barns/den unges helbredssituation, vurderinger af søskendes velbefindende samt efterforløb for forældre og søskende.
 • Styrkelse af det tværfaglige samarbejde ved at bidrage med viden ved psykologfaglige problemstillinger både løbende og på vores ugentlige tværfaglige konferencer.
 • Undervisning af den tværfaglige personalegruppe i Lukashuset i aktuelle emner som f.eks. kommunikation, ACP samtaler, sorgreaktioner og lignende.
 • Bidrage med metodeudvikling og kvalitetsudvikling.

 Vi tilbyder

 • Helhedsorienteret tilgang til børn, unge og deres familier
  • Et afsnit med både korte og lange indlæggelsesforløb
  • Tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
  • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
  • At være en del at et tværfagligt team med bred erfaring og høj faglighed
  • En arbejdsplads med et godt fællesskab samt fokus på arbejdsglæde og trivsel
  • Introduktionsforløb, hvor vi klæder dig på til arbejdet i Lukashuset

Om dig

Vi forventer at du er autoriseret børnepsykolog og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra bl.a. flg. områder:

 • børn og unge med svære funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter
 • metoden Theraplay
 • børn og unge med sorg
 • familiecentreret tilgang
 • tværfaglig samarbejde inkl. kommuner

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse pr 1. januar 2023 eller efter aftale. Stillingen består af 14 timer om ugen, og arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med Lukashusets oversygeplejerske, som du også refererer til (dog er tirsdag fast arbejdsdag).

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk senest tirsdag den 22. november 2022,                        kl.8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 23. november 2022.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf. 24902491 eller per mail: indi@sanktlukas.dk.

 

Lukashuset er en del af Sankt Lukas Stiftelsen, som er en over 120 år gammel organisation og mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og unge hospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk