Pædagogmedhjælpere til Lundegård – Ansøgningsfrist 12.12.2019

Børneinstitutionen Lundegård søger:  

 1 Pædagogmedhjælper 32 timer fra 2. januar 2020 og 

1 Pædagogmedhjælper 20 timer fra 2. januar 2020 – 6. marts 2020

Lundegård er en kombineret daginstitution med plads til 83 børn, hvor af de 33 børn er vuggestuebørn.

Kompetencer du skal have for at søge denne stilling:

    • du ønsker at lærer nyt om børn
    • du tør sidde på gulvet iført hjemmesko og lege
    • du er nærværende (dette betyder også ingen mobil i lommen)
    • du kan tørre borde af og feje, da ansvaret for det praktiske arbejde bliver dit
    • du kan undvære at ryge i hverdagen, da vi er røgfri arbejdsplads

Vores Institution:
Lundegård er en selvejende institution, der drives i tilknytning til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Der er overenskomst med Gentofte Kommune. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er i sit arbejde forpligtet på det kristne livssyn og arbejder med omsorg for mennesker (diakoni) i alle aldre og livssituationer.

Med vores placering blandt Sankt Lukas Stiftelsens mange aktiviteter, får børnene adgang til flere sider af livet, f.eks. i forhold til ældre – via plejehjemmet, hospice, integration og kirken. Derudover har vi adgang til Sankt Lukas Stiftelsens dejlige park lige om hjørnet.

Vi kræver børneattest og straffeattest.

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening efter reglerne om Ny Løn.

Du kan læse mere om vores værdigrundlag på vores hjemmeside www.sanktlukas.dk under Lundegård.

Ansøgning mærket ”Pædagogmedhjælper” sendes til:

Leder Mona Poulsen
mail: lundegaard-job@sanktlukas.dk
eller
Sankt Lukasvej 7c,
2900 Hellerup

Ansøgningsfrist: 12. december 2019
Vi holder samtaler løbende

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 450 medarbejdere og omkring 100 frivillige. Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, integreret børneinstitution, kirke, mødested, rådgivningstjeneste, et kursus og konferencested Refugium Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet. Opgaverne løses bl.a. i samarbejde med   regioner og kommuner, og Stiftelsen deltager på forskellig vis i tværfaglige netværk. Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag. Læs mere om os p