Lukashuset søger sygeplejersker

Brænder du for at arbejde med børn og unge i palliative forløb?

Lukashuset søger sygeplejersker fra 1. marts eller tidligere.

Aflastning, lindring og livsafslutning for børn og unge, på et højt specialiseret og stærkt tværfagligt niveau, det er dét Lukashuset står for og arbejder med. Til vores tværfaglige team søger vi nye sygeplejekollegaer, der brænder for arbejdet med palliation til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Sygeplejerskerne skal evne at veksle fra leg med patienter og søskende til at gå i dialog om patientens og familiens livssituation samt mange andre facetter af sygepleje.

Lukashuset modtager børn og unge i alderen 0-18+ fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje undervejs i sygdomsforløbet og ved livsafslutning. Vi har en stærk patient- og familieintegrerende tilgang.

Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder, og de indlagte børn og unge henvises bredt fra hospitalernes forskellige specialer.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på ”det hele menneske” og dermed fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Det tværfaglige team består foruden sygeplejersker af pædiatere, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, psykolog, præst samt en række frivillige. Desuden er der tilknyttet en fast hospitalsklovn og en musiker.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn /ung. Indsatserne målrettes det syge barn eller den unge, men i høj grad også søskende og forældre.

”Det jeg som afdelingssygeplejerske oplever i Lukashuset, og som gør stedet helt unikt er, at her er der tid. Tid til at drage omsorg for både den indlagte patient, men også forældre og søskende. Denne omsorg kan have mange forskellige tilgange, og kan f.eks. være tid til de vigtige snakke omkring tab og angst, tid til at være ”til stede i nuet” og tid til at lege eller bage boller med både patient, søskende og forældre, som er en del af den palliative indsats.”

Vi søger sygeplejersker som: 

 • Har pædiatrisk erfaring
 • Er interesseret i at arbejde med livstruede syge børn og unge, samt deres familier, med afsæt i familieintegreret sygepleje
 • Er fleksibel, initiativrig, god til at samarbejde og skabe gode relationer
 • Har høj faglighed og professionalisme og evner at omsætte teori i praksis, også i pressede situationer
 • Tager ansvar for og bidrager aktivt til, den faglige udvikling
 • Er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer
 • Er engageret og ansvarsbevidst samt vil være med til at styrke et godt samarbejde mono-og tværfagligt og tværsektorielt

Vi kan tilbyde dig:

 • Helhedsorienteret sygepleje til børn, unge og deres familier
 • En spændende hverdag i en højt specialiseret enhed, hvor børnene og de unge samt deres familier er i centrum
 • Tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
 • Et afsnit med både korte og lange indlæggelsesforløb
 • At blive en del af et tværfagligt team, der har fokus på høj faglighed, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et godt fællesskab, fokus på arbejdsglæde og trivsel
 • God mulighed for at få indflydelse på vagtplanen
 • Planlagt og struktureret oplæringsforløb
 • En arbejdsplads hvor der som sygeplejerske er tid og rum til at drage omsorg for de indlagte patienter og deres familier, samt følge familien ”til dørs”.

Ansættelsesmuligheder:

De ledige stillinger er faste og i skiftende vagter. Weekendvagt hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt, og vi afholder samtaler løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf. 24902491 eller på mail: indi@sanktlukas.dk.

Se også www.sanktlukas.dk

Send din ansøgning vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk