Lukashuset søger sygeplejersker

 – Aflastning, lindring og hospice for børn og unge.

Skal dit næste job som sygeplejerske være i Lukashuset? Vi søger 2 nye sygeplejersker, da 2 af vores nuværende kollegaer har valgt at efteruddanne sig.

Brænder du for at arbejde med palliation til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, så er Lukashuset måske din nye arbejdsplads?

Lukashuset modtager børn og unge i alderen 0 -18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på ”det hele menneske”, og dermed fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Vores tværfaglige team består af 8 forskellige fagprofessionelle; et tværfaglig samarbejde der vægtes højt i vores hus.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn /ung. Indsatserne målrettes det syge barn eller den unge, men i høj grad også søskende og forældre.

Det jeg som afdelingssygeplejerske oplever i Lukashuset og som gør stedet unikt er, at her er der tid. Tid til at drage omsorg for både den indlagte patient, men også forældre og søskende. Denne omsorg kan have mange forskellige tilgange, og kan f.eks. være tid til de vigtige snakke omkring tab og angst, tid til at være ”tilstede i nuet” og tid til at lege eller bage boller med både patient, søskende og forældre, som også er en del af den palliative indsats.

Der er ligeledes behov for instrumentel sygepleje, men det er ikke det der som udgangspunkt fylder mest hos os. Alt sammen afhænger af den enkelte patients diagnose og sygdomsforløb.

Vi søger sygeplejersker som: 

 • Gerne har pædiatrisk erfaring eller palliativ erfaring
 • Er interesseret i at arbejde med livstruede syge børn og unge, samt deres familier, med afsæt i familieintegreret sygepleje
 • Trives i en omskiftelig hverdag med både kronisk og akut syge børn og unge i korte og lange indlæggelsesforløb
 • Er fleksibel, initiativrig, god til at samarbejde og skabe gode relationer
 • Har høj faglighed og professionalisme og evner at omsætte teori i praksis, også i pressede situationer
 • Tager ansvar for, og bidrager aktivt til den faglige udvikling
 • Er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer
 • Er engageret og ansvarsbevidst samt vil være med til at styrke et godt samarbejde mono-og tværfagligt og tværsektorielt

Vi kan tilbyde dig:

 • En spændende hverdag på et højt specialiseret hospice, hvor børnene og de unge samt deres familier er i centrum
 • Godt fælleskab og bred erfaring
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et afsnit med både korte og lange indlæggelsesforløb
 • Helhedsorienteret sygepleje til børn, unge og deres familier
 • Tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
 • At blive en del af et tværfagligt team, der har fokus på høj faglighed, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø
 • God mulighed for at få indflydelse på vagtplanen
 • Planlagt og struktureret oplæringsforløb

Ansættelsesmuligheder:

Der er 2 ledige faste stillinger. Stillingerne er på 32 eller 37 timer/uge i skiftende vagter. Weekendvagt hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf. 24902491 eller på mail: indi@sanktlukas.dk.

Se også www.sanktlukas.dk

Send din ansøgning vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk