Udløbet – Lægesekretær

Lægesekretær til Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam 25 timer

Kunne du tænke dig et job præget af stor meningsfuldhed, hvor du er med til at skabe trygge forløb for alvorligt syge og døende patienter?

Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam yder lindrende behandling og omsorg til patienter indlagt i hospice og til patienter i eget hjem, på plejehjem eller på hospitalet. Hertil kommer støtte til pårørende.

Hospice har 24 sengepladser og Det Udgående Hospiceteam har kontakt til i gennemsnit 45 patienter ad gangen. Personalet består ud over lægesekretærer af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykolog og præst.

Arbejdsdagen er præget af tværfagligt samarbejde, høj faglighed og stort engagement.

Organisering

Sankt Lukas Hospice, Udgående Hospiceteam samt Lukashuset – Børne- og Ungehospice er en del af Sankt Lukas Stiftelsens virksomhed. De tre hospiceafdelinger er organiseret samlet med én fælles hospiceleder.

Stillingen som lægesekretær er ledelsesmæssigt tilknyttet et sekretariat, der er tværgående mellem de tre hospiceafdelinger. Sekretariatet består af seks medarbejdere hhv. lægesekretærer, sekretærer og sekretariatsleder.

Lægesekretærens arbejdsdag vil bestå af opgaver for Hospice og Det Udgående Hospiceteam

Følgende opgaver vil indgå:

  • Journalskrivning
  • Telefonbetjening – herunder afklaring af patients akutte behov
  • Rekvirering af scanningssvar og lignende
  • Journalisering
  • Registrering
  • Ajourføring af lister
  • Indtastning i databaser bl.a. Landspatientregisteret og Dansk Palliativ Database

Foruden de specifikt lægesekretærfaglige opgaver vil lægesekretæren også skulle varetage administrative funktioner. Opgaver af denne karakter kan være eksempelvis indkøb, it-support, vagtplansindtastning, mødereferatskrivning og andre ad hoc opgaver for afdelingssygeplejerskerne.

Vi forventer, at du har stor erfaring med brugen af office-pakken, og at du er hurtig til at sætte dig ind i nye IT-systemer. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til XMO.

Vi søger:

Vi søger en lægesekretær, der er ansvarsbevidst, serviceminded, robust, har situationsfornemmelse og humoristisk sans. Vi forventer, at du har erfaring fra sundhedsvæsenet og har arbejdet med journalskrivning, telefonbetjening af patienter og/eller pårørende og at tværfaglig samarbejde tiltaler dig.

Vi ønsker en medarbejder, som har lyst til at indgå i det tværgående sekretariat og bidrage til at løfte den samlede sekretariatsfunktion.

 

Praktisk vedrørende ansøgning og samtaler

Stillingen er på 25 timer om ugen og er til besættelse 1. marts 2021 eller hurtigst muligt.

Løn efter overenskomst for lægesekretærer med HK.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Signe Hørlück på tlf. 2522 8726, siho@sanktlukas.dk. Se også www.sanktlukas.dk.

Send din ansøgning vedlagt CV til hospicejob@sanktlukas.dk senest d. 13/1-2021 og skriv meget gerne i mailen, hvor du har set eller hørt om stillingen.

Samtaler afholdes uge 2-3.