Udløbet – Lægesekretær til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam – Ansøgningsfrist 20. januar

Kunne du tænke dig et job præget af stor meningsfuldhed, hvor du som del af et tværfagligt team er med til at skabe trygge og lindrende forløb for alvorligt syge og døende patienter?

Sankt Lukas Udgående hospiceteam søger en lægesekretær 25 – 30 timer om ugen.

Teamet yder lindrende behandling og omsorg til alvorligt syge og døende patienter i eget hjem, på plejehjem eller på hospitalet. Alle forløb er en kombination af telefonkontakt og hjemmebesøg. Teamet består ud over lægesekretærer af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog og præst. Arbejdsdagen i teamet er præget af høj faglighed og stort engagement. Teamet arbejder tæt sammen med Sankt Lukas Hospice og er placeret i samme bygning. Desuden har teamet fælles ledelse med Sankt Lukas Hospice og Lukashuset – børne- og ungehospice.

Stillingen som lægesekretær er ledelsesmæssigt tilknyttet et sekretariat, der er tværgående mellem de tre hospiceafdelinger. Som udgangspunkt ansættes lægesekretæren til opgaver i Det Udgående Hospiceteam, men opgaveændringer kan forekomme. Sekretariatet består af 4 lægesekretærer, en sekretær, en sekretariatsleder og en studentermedhjælp.

 

Lægesekretærens opgaver består bl.a. af:

  • Journalskrivning
  • Rekvirering af scanningssvar og lignende
  • Journalisering
  • Registrering
  • Ajourføring af lister
  • Indtastning i databaser bl.a. Landspatientregisteret og Dansk Palliativ Database
  • Telefonbetjening

Vi søger en lægesekretær, der er ansvarsbevidst, serviceminded, robust, har situationsfornemmelse og humoristisk sans. Vi forventer, at du har erfaring fra sundhedsvæsenet og har arbejdet med journalskrivning, telefonbetjening af patienter og pårørende og at tværfaglig samarbejde tiltaler dig. Vi ønsker en medarbejder, som har lyst til at indgå i det tværgående sekretariat og bidrage til at løfte den samlede sekretariatsfunktion.

Vi forventer, at du har stor erfaring med brugen af office-pakken, og at du er hurtig til at sætte dig ind i nye IT-systemer. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til XMO, som vi anvender til patientjournaler.

 

Praktisk vedrørende ansøgning og samtaler

Stillingen er på 25-30 timer om ugen og er til besættelse 1. marts 2020.

Løn efter overenskomst for lægesekretærer med HK.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Signe Hørlück på tlf. 2522 8726, siho@sanktlukas.dk.

Send din ansøgning vedlagt CV til hospicejob@sanktlukas.dk senest d. 20. januar 2020 og skriv meget gerne i mailen, hvor du har set eller hørt om stillingen.

Samtaler afholdes uge 4.

 

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 400 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, kirke, mødested og rådgivningstjeneste, et refugium i Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet. Opgaverne løses i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner, kommuner, kirkelige organisationer og tværfaglige netværk. Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Læs mere om os på www.sanktlukas.dk