Udløbet – Klinisk sygeplejespecialist / Udviklingssygeplejerske søges til Lukashuset, Sankt Lukas Stiftelsen

Ønsker du at arbejde med udvikling og dermed kvalitet og patientsikkerhed i Lukashuset, så kig nærmere på denne nyoprettede stilling.

Lukashuset modtager børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0-18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje undervejs i sygdomsforløb og i forbindelse med livsafslutning. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder. De indlagte børn og unge henvises bredt fra hospitalernes forskellige specialer.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på ”det hele menneske”, og dermed fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Det kan være lindring af smerter, kramper, åndedrætsproblemer, angst, uro med videre. Det tværfaglige team består foruden psykolog af sygeplejersker, pædiatere, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, præst samt en række frivillige. Desuden er der tilknyttet en fast hospitalsklovn og en musiker og du vil derudover ligeledes have et tæt samarbejde med Sankt Lukas Hospices udviklingssygeplejerske.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn /ung. Indsatserne målrettes det syge barn eller den unge, men i høj grad også søskende og forældre.

“Som afdelingssygeplejerske oplever jeg Lukashuset, som et helt unikt sted, fordi her er der tid: Tid til at drage omsorg for både den indlagte patient, men også for forældre og søskende. Denne omsorg kan have mange forskellige tilgange og kan f.eks. være tid til de vigtige snakke omkring tab og angst, tid til at være ”til stede i nuet” og tid til at lege eller bage boller med både patient, søskende og forældre, som er en del af den palliative indsats.”

Udviklingssygeplejersken refererer til Lukashusets afdelingssygeplejerske og vil være en del af husets tværfaglige team. Som udgangspunkt vil udviklingssygeplejersken være ansvarlig for at lede udvikling, implementering og evaluering af en evidensbaseret sygepleje, med speciel fokus på den specialiserede palliative indsats, i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Stillingen er på 32/37 timer og er en kombineret udviklingssygeplejerskestilling og en stilling som sygeplejerske. Der vil være faste planlagte udviklingsdage og faste planlagte dage, hvor du vil være en del af plejeteamet.

Derudover er der et tæt samarbejde med Sankt Lukas Stiftelsens Hospice samt en række andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Udvikling, kvalitet- og patientsikkerhed

Vi ønsker at prioritere udvikling, kvalitet og patientsikkerhed, der udspringer af hverdagens kliniske spørgsmål med udgangspunkt i patientens og familiens perspektiv.

Det centrale begreb i Lukashuset er livskvalitet og dermed fokus på patientens og familiens oplevelser og reaktioner på aktuelle eller potentielle sundhedsproblemer samt livsprocesser. Kvalitetsudvikling kan udover patientperspektivet have et fagligt og organisatorisk perspektiv. Det er det kliniske spørgsmål, som afgør den konkrete vægtning af perspektiverne.Om dig.
Du har en relevant sundhedsfaglig efteruddannelse, f.eks. master i klinisk sygepleje eller lignende, er ambitiøs, har personligt drive og kan sammen med sygeplejerskerne skabe forandringer i praksis. Det prioriteres ligeledes højt, at du har erfaring som pædiatrisk sygeplejerske.

Du synes det er spændende at samarbejde med udvikling af faglige kompetencer. Du vil gerne være ansvarlig for det faglige niveau til vores patientgruppe. Du kan arbejde stringent og selvstændigt med udviklingsprojekter, der både skaber ændring i praksis og dokumenterede resultater.

Du skal kunne lide kontakten til patienterne og deres familier og være tæt på praksisfeltet. Du skal kunne fungere som supervisor for Lukashusets sygeplejersker.

Hvis ovenstående har vagt din interesse, og du evt. gerne vil have yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf.nr.24 90 24 91 eller pr. mail: indi@sanktlukas.dk  .

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar, eller efter aftalte.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

Ansøgningsfristen er fredag  den 20. november 2020 kl.12:00. Der holders samtaler fredag den 27. november eller efter aftale.

Se også www.sanktlukas.dk

Send din ansøgning og vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk