Fysioterapeut til Lukashuset – Ansøgningsfrist 23. januar

Kunne du tænke dig at blive en del af Lukashuset, som er Danmarks første hospice for børn og unge? Vi søger en fysioterapeut, der brænder for arbejdet med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme.

Lukashuset modtager børn i alderen 0 -18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn. Indsatserne målrettes det syge barn, men i høj grad også søskende og forældre.

 

Vi søger en fysioterapeut som: 

 • har pædiatrisk erfaring og gerne også erfaring med palliation
 • kan bistå med at planlægge, udføre og evaluere den non-farmakologiske behandling fx lejring, respirationsteknikker, lette aktive og passive øvelser m.m.
 • kan iværksætte øvelser der modvirker yderligere funktionsnedsættelser
 • kan planlægge aktiviteter og behandling for det enkelte barn under hensyntagen til bl.a smerter, kvalme, obstipation, angst og uro samt kropsopfattelse
 • kan vejlede og undervise forældre, pårørende og personalegruppen i ovenstående områder
 • tager ansvar for, og bidrager aktivt til, den faglige udvikling og tværfagligt samarbejde
 • er fleksibel, initiativrig, god til at samarbejde og skabe gode relationer.
 • har høj faglighed og professionalisme og evner at omsætte teori i praksis
 • er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer
 • er engageret og ansvarsbevidst samt vil være med til at styrke et godt samarbejde mono-og tværfagligt og tværsektorielt

 

Vi kan tilbyde dig:

 • en spændende hverdag på et højt specialiseret hospice, hvor børnene og deres familier er i centrum
 • godt fælleskab og bred erfaring
 • rig mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et afsnit med både korte og lange indlæggelsesforløb
 • tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
 • at blive en del af en personalegruppe, der har fokus på høj faglighed, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø
 • God mulighed for at få indflydelse på planlægning af arbejdstiden

 

Ansættelsesmuligheder:

Stillingen er på 15 timer/uge

Stillingen er til besættelse 1.marts 2020 eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske fysioterapeuter og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Susan Jochims Mortensen på tlf. 24902491, sumo@sanktlukas.dk 

Du er også velkommen til at komme på besøg i vores hus efter forudgående aftale.

Send din ansøgning vedlagt CV til sumo@sanktlukas.dk senest d. 23. januar og skriv meget gerne i mailen, hvor du har set eller hørt om stillingen. Samtaler afholdes i uge 5.

 

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 400 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, kirke, mødested og rådgivningstjeneste, et refugium i Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet. Opgaverne løses i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner, kommuner, kirkelige organisationer og tværfaglige netværk. Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Læs mere om os på www.sanktlukas.dk