Etageansvarlige sygeplejersker til to nyoprettede stillinger på Sankt Lukas Hospice

 

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for patienter i palliative forløb? Og har du lyst til at være del af en arbejdsplads med fokus på høj faglighed, udvikling og samarbejde? Så er der nu to nyoprettede stillinger ledige ved Sankt Lukas Hospice.      

Om stillingerne

På Sankt Lukas Hospice behandler og lindrer vi patienter med komplekse palliationsbehov. Den specialiserede, tværfagligt indsats er fundamentet. Vi arbejder ud fra hospicefilosofien –

en helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende med fokus på det fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle. Målet er at støtte den enkelte patient og dennes pårørende til at leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt i den sidste tid, og vi tager udgangspunkt i patientens unikke livshistorie og behov.

De to stillinger er oprettet i forbindelse med en omorganisering og er begge placeret ved vores voksenhospice, der er landets første og største hospice med 24 sengepladser fordelt på to etager. De fleste patienter, der visiteres til forløb hos os, har en kræftdiagnose, men vi ser også flere med kroniske non-maligne sygdomme.

Som etageansvarlig sygeplejerske får du til opgave, i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken, at sikre både den daglige og den langsigtede drift samt forankre ny faglig viden og understøtte udviklingstiltag. Du får ansvar for én etage, hvor du skal være tæt på driften og samtidigt have fokus på at sikre og højne kvaliteten af den specialiserede indsats.

Til den ene stilling hører desuden ansvar for frivilligindsatsen, som du får til opgave at reetablere i samarbejde med de frivilligansvarlige. Vi ønsker at styrke og opprioritere frivilligindsatsen, og denne proces skal du stå i spidsen for.

Den anden stilling omfatter ansvar for vagtplanlægning for de ca. 45 sygeplejersker, der arbejder på hospice, herunder udarbejdelse i KMD af vagtplaner med fokus på rettidig afvikling af ferie, afspadsering, etc. God vagtplanlægning er afgørende for et godt arbejdsmiljø og derfor noget, vi vægter højt.

I begge stillinger får du til opgave at:

 • Medvirke aktivt til at sikre en høj faglig standard i de enkelte patientforløb samt indgå i faglig sparring om de aktuelle forløb.
 • Fordele de tilstedeværende ressourcer på etagen
 • I samarbejde med udviklingssygeplejersken at forankre ny viden og udvikling, samt fastholde standarder og kliniske vejledninger.
 • I samarbejde med udviklingssygeplejersken at planlægge og udarbejde introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker.
 • Dække vagter ved sygdom i samarbejde med den anden etageansvarlige sygeplejerske og afdelingssygeplejersken
 • Indgå i plejen hver 5. weekend – dog ikke helligdage

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at arbejde med helhedsorienteret sygepleje
 • At blive del af et unikt arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og tværfagligt samarbejde vægtes højt
 • En meningsfuld hverdag med stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelse

Vi forestiller os at du:

 • Har dansk autorisation som sygeplejerske
 • Gerne har palliationserfaring
 • Gerne har erfaring med at arbejde med frivillige eller vagtplanlægning, afhængig af hvilken stilling du søger.
 • Tager ansvar, er effektiv og handlekraftig, men også lydhør og reflekterende.
 • Trives med at arbejde i overensstemmelse med Sankt Lukas Stiftelsens værdier

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter regional overenskomst. Arbejdstid 37 timer.

Ansøgning

Ansøgningen sendes pr. mail til afdelingssygeplejerske Lotte Gelbek Casati, loge@sanktlukas.dksenest den 19. juni 2022. Skriv gerne i emnefeltet, hvilken af de to stillinger, du er interesseret i.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Gelbek Casati på tlf. 30852500. Funktionsbeskrivelser kan ligeledes rekvireres ved henvendelse.

Vi afholder samtaler den 21. og 24. juni 2022

Start 1. august 2022

 

Sankt Lukas Hospice er organiseret sammen med Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Lukashuset – palliativ enhed for børn og unge. Vi er en del af Sankt Lukas Stiftelsen, der er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Stiftelsen hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores hospice omfatter Stiftelsens aktiviteter plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk