Vil du arbejde med specialiseret palliation til børn og unge?

Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde med børn og unge, der er ramt af livstruende sygdom? Og kunne du tænke dig at blive del af et tværfagligt team, hvor helhedspleje og familiecentreret sygepleje er i højsædet? Så er du måske vores nye kollega i Lukashuset.

Om jobbet

Vi søger to sygeplejersker til Lukashuset, der tilbyder aflastning og lindring for børn og unge i forbindelse med livsbegrænsende sygdom og livsafslutning.

I Lukashuset, som er en del af Sankt Lukas Stiftelsen, modtager vi børn og unge i alderen 0-18 og deres familier. Vi har plads til fire familier ad gangen og modtager patienter fra hele landet. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder.

I Lukashuset er indsatsen tværfaglig med fokus på det hele menneske og på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at håndtere hverdagen med et livstruet sygt barn/ung og dermed øge livskvaliteten for hele familien. Indsatsen målrettes derfor ikke kun patienten, men også søskende og forældre.

Du vil indgå i et team, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt. Ud over sygeplejersker omfatter teamet overlæger, psykolog, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, præst, huskunstner, hospitalsklovn og frivillige.

Som sygeplejerske i Lukashuset skal du kunne yde instrumentel sygepleje, men det er ikke det, der som udgangspunkt fylder mest i jobbet. Alt afhænger af den enkelte patients diagnose og sygdomsforløb.

Afdelingssygeplejerske, Inger Thing Dittmann fortæller:”Det som gør stedet unikt er, at her er der tid. Tid til at drage omsorg, både for patienten og for forældre og søskende. Denne omsorg kan have mange forskellige tilgange. Det kan f.eks. bestå i at tage de vigtige snakke omkring sorg, tab og angst, eller blot at være til stede i nuet og lege eller bage boller”.  

Vi tilbyder en stilling med:

 • Godt fællesskab med inspirerende, engagerede og dygtige kollegaer
 • En spændende hverdag på et højt specialiseret hospice, hvor både patient og pårørende er i centrum, og hvor vi arbejder med helhedsorienteret sygepleje
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Tværfagligt samarbejde internt og med hospitaler, kommuner og andre institutioner
 • Fokus på arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø med en høj grad af psykologisk tryghed og på at give og modtage feedback
 • God mulighed for indflydelse på vagtplanen
 • Planlagt og struktureret oplæringsforløb

Vi forestiller os, at du: 

 • Har pædiatrisk erfaring eller har arbejdet med palliation
 • Er interesseret i at arbejde med livstruede syge børn/unge og deres familier med afsæt i familiecentreret sygepleje
 • Trives i en omskiftelig hverdag med både kronisk og akut syge børn og unge i korte og lange indlæggelsesforløb
 • Er fleksibel, initiativrig, god til at samarbejde og til at skabe gode relationer i børn-, unge- og voksenhøjde
 • Har høj faglighed og professionalisme og evner at omsætte teori i praksis, også i pressede situationer
 • Kan bidrage aktivt til den faglige udvikling i Lukashuset
 • Er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer
 • Kan bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø og tværfaglige samarbejde.
 • Trives med skiftende arbejdstider og vagter

Løn og ansættelsesforhold

Der er 2 ledige faste stillinger. Stillingerne er på 32 eller 37 timer/uge i skiftende vagter. Weekendvagt hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. august eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV til indi@sanktlukas.dk senest 16. august 2022, kl. 12.00

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Inger Thing Dittmann på tlf. 24902491 eller på mail: indi@sanktlukas.dk (holder dog ferie i uge 30-32)

Du er også velkommen til at komme forbi og besøge os.

 

Om Sankt Lukas Stiftelsen

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og unge hospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk