Dagsinstitutionen Lundegård – Uddannet Pædagog – Ansøgningsfrist 31.01.22

Dagsinstitutionen Lundegård søger uddannet pædagog til børnehavegruppe med start 1. marts 2022

I Lundegård har vi plads til ca. 87 børn i aldersgruppen 0-6 år. Lundegård er delt i to huse med kort afstand imellem. Dette giver os fordelen at være store på papiret, og lille i arbejdet med børnene i hverdagen.

Vi søger en pædagog, som foruden eksamensbevis har disse kompetencer:

  • Du vil gøre en forskel for det enkelt barn/ børnegruppen
  • Din adfærd er legende og i øjenhøjde (lyttende, ledende og vejledende) med børnene
  • Du handler anerkendende i hverdagen
  • Du tager ansvar og er tydelig i din kommunikation
  • Du vil arbejde med relationer i små- og større børnegrupper
  • Du trives i et miljø hvor målsætning, planlægning og pædagogiske handlinger afspejles i evalueringerne af kerneopgaven
  • Du ønsker fagligudvikling i samspil med os, herunder at modtage og give feedback

Vores Institution:

I Lundegård har vi ansvaret for landets vigtigste og fineste råstof, og dine værdier, børnesyn og faglighed vil have stor betydning for vores valg.

Når du går ind og læser på vores hjemmeside www.sanktlukas.dk under Lundegård, kan du læse, hvilke værdier vi lægger vægt på – Lundegårds Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Lundegård er en selvejende institution der drives i tilknytning til Sankt Lukas Stiftelsen. Der er overenskomst med Gentofte Kommune. Sankt Lukas Stiftelsen er i sit arbejde forpligtet på det kristne livssyn og arbejder med omsorg for mennesker (diakoni) i alle aldre og livssituationer.

Med vores placering blandt Stiftelsens mange aktiviteter, får børnene adgang til flere sider af livet, f.eks. i forhold til ældre – via plejehjemmet. Vi går også i kirke en gang om måneden. Derudover har vi adgang til Stiftelsens dejlige park lige om hjørnet, hvor vi møder indlagte fra hospice, elever fra sprogskolen m.m.

Sankt Lukas Stiftelsen er en IKKE RYGER arbejdsplads.

Ansættelsesforhold

Vi kræver børneattest og straffeattest.

Stillingen er på 37 timer og aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening efter reglerne om Ny Løn.

Ansøgning mærket ”Pædagog” sendes til: Leder Mona Poulsen,

Lundegård, Bernstorffsvej 20,2900 Hellerup eller på mail: Lundegaard-job@sanktlukas.dk

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022 (vi afholder samtaler løbende).