Chef for HR/Jura

Sankt Lukas Stiftelsen søger en chef for HR/Jura, der har lyst og evner til at lede en HR-funktion, der omfatter en bred opgaveportefølje og muligheden for at udvikle HR-området i Sankt Lukas Stiftelsen, så det i højere grad understøtter den strategiske udvikling, som Stiftelsen er i gang med. Du bliver en del af en velrenommeret organisation, der er i gang med en gennemgribende modernisering og omlægning – herunder en professionalisering af administrationen – som skal sikre Stiftelsen en stærk position fremover.

Du får det faglige og ledelsesmæssige ansvar for HR-området, og du får berøringsflader med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Opgaverne er mange og forskelligartede – og spænder fra personalejura til opgaver relateret til udvikling af Stiftelsens kultur.

Vi forventer bl.a., at du har en relevant uddannelse (formentlig juridisk), har ledelseserfaring (eller et meget tydeligt talent for ledelse) og kan veksle mellem at arbejde med konkrete opgaver og mere strategisk orienterede opgaver. Endvidere forventer vi, at du er en god kommunikator af HR-jura og kan formidle komplekse juridiske problemstillinger til ikkejurister.

Du kan læse mere om stillingen og se uddybende job- og personprofil her.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Anne-Mette Fenger på tlf. 2485 0114 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231 eller mi@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023.