Bliv del af nyt tiltag for nyuddannede sygeplejersker på Sankt Lukas Hospice og styrk dine faglige kompetencer

Er du nyuddannet sygeplejerske? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med specialiseret palliation? Og har du lyst til at udvikle din erfaring og dine generelle sygeplejefaglige kompetencer i en helt unik kontekst? Så har du nu mulighed for at søge en af 4 nye stillinger for nyuddannede og indgå i et særligt tilrettelagt trænings- og oplæringsforløb på vores hospice

Om os

På Sankt Lukas Hospice yder vi specialiseret palliation til mennesker med livstruende sygdom. Palliation er et fagområde, som blandt andet rummer alle kræftdiagnoser, patienter med KOL, ALS, hjertesvigt og hjertesvigt. De komplekse symptomer og behov kræver en særlig tværfaglig indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes levede liv, ønsker og behov. Vi arbejder målrettet med at lindre lidelse, fremme livskvaliteten og støtte uhelbredeligt syge og deres pårørende i at leve et så aktivt, meningsfuldt og værdigt liv som muligt – det være sig i forbindelse med livsafslutning eller symptomlindrende ophold.

Om jobbet og uddannelsesforløbet

Som nyuddannet sygeplejerske hos os vil vi gerne give dig den bedste start i arbejdet med specialiseret palliation og understøtte din faglige udvikling og handlekompetencer. Som første del af din fastansættelse vil du derfor modtage et 1-årigt trænings- og uddannelsesforløb og indgå i en særlig enhed med tre andre nyuddannede sygeplejersker og to mentorer. Målet er at udruste dig til at yde både en målrettet og en bred sygeplejefaglig indsats.

Trænings- og uddannelsesforløbet er bygget op omkring struktureret undervisning i evidensbaseret sygepleje, faglig vejledning, peer learning, bedside teaching samt refleksion og supervision. Gennem hele forløbet vil der være fokus på arbejdskultur og –miljø, arbejdsglæde, udvikling og styrkelse af fagidentitet samt mono- og tværfagligt samarbejde.

Forløbet er opbygget således:

 • Tre måneder i dagvagter i den særlige enhed med fire nyuddannede sygeplejersker og to mentorer. Mentorerne er hospicesygeplejersker med stor erfaring.
 • To måneder i skiftende vagter i makkerpar med erfarne kollegaer.
 • Herefter vil du fortsætte med at indgå i skiftende vagter suppleret med struktureret refleksion og særlig undervisning for enheden, herunder introduktion til vores visitation og Udgående Hospiceteam.

Vi tilbyder

 • En meningsfuld arbejdsdag, hvor vi sammen gør en forskel.
 • Stort fokus på et godt arbejdsmiljø, og en respektfuld tilgang til både kollegaer, patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Helhedsorienteret sygepleje, der omfatter både de fysiske, psykiske, sociale samt eksistentielle og åndelige dimensioner.
 • Tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, en socialrådgiver, en præst, sekretærer, huskunstner og frivillige.
 • Ugentlig sygeplejefaglig refleksion ved udviklingssygeplejersken. Her tages udgangspunkt i aktuelle patientforløb.
 • Supervision ved psykolog med udgangspunkt i det, der fylder hos de fremmødte. Som noget nyt introducerer vi mindfulness-seancer for personalet.
 • Løbende undervisning med både interne og eksterne undervisere. Undervisning vil typisk have et overordnet tema i seks måneder ad gangen (f.eks. børn og unge, sorg, åndelig omsorg, symptomlindring e.l.). Hvert halve år afholdes en halv temadag med eksterne undervisere, og hver andet år en hel temadag.
 • Ønske-vagtplaner med stor mulighed for medindflydelse.
 • Godt kollegaskab med en bred alderssammensætning og forskellig faglig baggrund, højt engagement og stort sammenhold.
 • Sociale arrangementer i mange afskygninger, fra fredagsbar til teaterture, til strikke- og bogklub. Der er også mulighed for at benytte Sankt Lukas Stiftelsens fitnessfaciliteter.

Om dig

Din erfaring er ikke afgørende, men vi lægger stor vægt på dine menneskelige kompetencer. Det er vigtig at du:

 • har lyst og engagement til at blive oplært i det palliative fagområde og ser det meningsfulde i en hverdag med fokus på både den relationelle, den grundlæggende og den instrumentelle sygepleje.
 • kan bidrage til at fastholde det gode arbejdsmiljø og kvaliteten i den specialiserede indsats.
 • er engageret og vil arbejde for at skabe mest mulig livskvalitet hos patienter og pårørende.

Løn og ansættelsesforhold

Timetal efter aftale. Løn fastsættes efter overenskomst med regionerne.

Sankt Lukas Hospice er organiseret sammen med Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Lukashuset – palliativ enhed for børn og unge. Hospice ligger på Sankt Lukas Vej 15, 2900 Hellerup, og er en del af Sankt Lukas Stiftelsen.

Ansøgning

Ansøgning sendes senest søndag den 11. december 2022 til oversygeplejerske Lotte Gelbek Casati: loge@sanktlukas.dk

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lotte Gelbek Casati på tlf. 30852500.

Hvis du har lyst, kan du også aftale at komme forbi og blive vist rundt for at få en fornemmelse af stedet.

Vi afholder samtaler den 14. og 16. december 2022 med start februar 2023

 

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og mere end 100 frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og unge hospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk