Udløbet – Assisterende afdelingssygeplejerske søges til Sankt Lukas Hospice

Assisterende afdelingssygeplejerske til Sankt Lukas Hospice

 

Da vores assisterende afdelingssygeplejerske gennem mange år har valgt at gå på efterløn, får du en unik mulighed for at blive en del af ledelsesteamet på Sankt Lukas Hospice.

Stillingen er en fuldtidsstilling med start 1. juni 2021.

 

Om os:

Sankt Lukas Hospice er Danmarks første og største hospice med 24 sengepladser fordelt på 2 etager. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt med udgangspunkt i, at alle faggruppers viden og kompetencer er nødvendige for at sikre pleje og behandling af højeste kvalitet.

Der arbejdes ud fra hospicefilosofien, som er en helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende med fokus på det fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle. Målet er at lindre og støtte den enkelte patient og dennes pårørende til at leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt med døden i vente.

Sankt Lukas Hospice er en del af Sankt Lukas Stiftelsen, som på hospiceområdet også rummer et udgående hospiceteam og et børne- og unge hospice. Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne, professionel og traditionsrig, selvejende diakonal organisation med et stærkt fællesskab, der i over 100 år har arbejdet for omsorg inden for social- og sundhedsområdet i Danmark.

 

Om jobbet:

Du vil blive en del af et ledelsesteam, der ud over dig består af en hospicechef og en afdelingssygeplejerske. Derudover er der på ledelsesniveau et tæt og godt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne i de øvrige hospiceenheder samt sekretariatslederen. Samtidig vil du blive en del af den tværfaglige personalegruppe, der omfatter 45 sygeplejersker, 2 fysioterapeuter, 1 socialrådgiver, 1 præst, 4 overlæger og 1 udviklingssygeplejerske.

Du vil i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken være ansvarlig for den daglige drift, og derigennem være med til at sikre kvaliteten i vores patientforløb. Du vil være stedfortræder ved afdelingssygeplejerskens fravær.

En vigtig del af din ledelsesopgave vil være at sikre en god vagtplanlægning, der både vægter en optimal udnyttelse af de driftsmæssige ressourcer, samtidig med at den tilgodeser personalets behov for fleksibilitet.  Du vil også have ansvaret for de frivilliges indsats.

Personalet på Hospice er kendetegnende ved deres store dedikation til palliationen, deres meget høje faglighed, et stort engagement og god balance mellem selvstændighed og ønske om sparring. Du vil i samarbejde med afdelingssygeplejersken skulle indgå i sparring med personalet i komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der er behov for ledelsesmæssig involvering.

 

Du er uddannet sygeplejerske og:

 • Har erfaring med vagtplanlægning, vi arbejder med KMD
 • Har gerne palliationserfaring
 • Har gerne ledererfaring
 • Tager ansvar, er effektiv og handlekraftig, men også lydhør og reflekterende
 • Er inspirerende og motiverende
 • Trives med at arbejde i overensstemmelse med Sankt Lukas Stiftelsens værdier
 • Er loyal overfor trufne beslutninger

Du får ansvaret for:

 • Aktivt at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø, høj faglig kvalitet og en stabil drift
 • At medvirke i planlægning af arbejdsopgaver, så de ressourcer udnyttes bedst muligt
 • Vagt- og ferieplanlægning for sygeplejersker ansat på Hospice i henhold til gældende overenskomst og arbejdstidsaftale, inkl løbende dækning af vagter ved sygdom, ferie, kurser, etc
 • Koordinering af de frivilliges indsats i Hospice, både i forhold til rekruttering, fastholdelse, supervisering og regelmæssig afholdelse af frivilligmøder.

 

Det praktiske:

Ansøgningsfrist er d. 19 april 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes d. 22. april samt d. 26. april 2021

Ønsker du at vide mere om stillingen, eller ønsker du en funktionsbeskrivelse er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Gelbek Casati på tlf 3085 2500

Send din motiverede ansøgning til loge@sanktlukas.dk