Afdelingssygeplejerske – Lukashuset

Afdelingssygeplejerske til Lukashuset

Lukashuset søger afdelingssygeplejerske med tiltrædelse 1. juni 2020 eller efter aftale.

Lukashuset er Danmarks første hospice for børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme.

Lukashuset modtager børn i alderen 0 -18 + fra hele landet. Vi har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn. Indsatserne målrettes det syge barn, men i høj grad også søskende og forældre.

Afdelingssygeplejersken er en del af ledergruppen og sygeplejefaglig ansvarlig. De fastansatte tilknyttede overlæger har det lægefaglige ansvar. Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for den daglige personaleledelse af sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver og pædagog. Afdelingssygeplejersken refererer til hospicechefen, der har det overordnede ansvar for Lukashuset samt for Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam (begge for voksne patienter). Afdelingssygeplejersken har et tæt sideordnet samarbejde med afdelingssygeplejerskerne fra disse afdelinger.

Vi søger en afdelingssygeplejerske der:

 • Har erfaring med ledelse og lederuddannelse på master- eller diplomniveau
 • Har klinisk erfaring inden for pædiatri og/eller palliation
 • Har lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig sammenhæng, kendetegnet ved en faglig professionel tilgang og stor vægt på dialog og medinddragelse
 • Har fagligt og organisatorisk overblik
 • Har en anerkendende lederstil og kan motivere
 • Har respekt for arbejdsstedets værdi- og erfaringsgrundlag
 • Kan både være med til at gennemføre de overordnede visioner og klare de mange daglige udfordringer i driften
 • Har lyst til at følge med i nyeste viden og forskning inden for pædiatrisk palliativ indsats, både nationalt og internationalt
 • Vil arbejde med at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Har lyst til at repræsentere Lukashuset eksternt i faglige sammenhænge, samt i andre sammenhænge eksempelvis ved besøg fra ind- og udland

Lukashuset er en arbejdsplads:

 • Med en engageret og åben personalegruppe
 • Med stor sammenhæng og kontinuitet i det faglige arbejde
 • Med god introduktion, og regelmæssig supervision
 • Hvor alle medarbejdere indgår og er aktive i videreudviklingen af det palliative felt
 • Hvor der er et godt socialt sammenhold og et velfungerende tværfagligt samarbejde

 

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

Yderligere oplysninger: Hospicechef Thomas Feveile, tlf. 3945 5396, thfe@sanktlukas.dk, Funktionsbeskrivelse kan rekvireres

Ansøgning sendes pr. mail til: Hospicechef Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Thfe@sanktlukas.dk. Ansøgningsfristen er 3/4 2020. kl.12:00. Første samtale afholdes 14/4, anden samtale 21/4. Læs mere på www.sanktlukas.dk