Sygeplejersker samarbejder på hospice

Vi har stort fokus på tværfaglighed, og på Sankt Lukas Hospice består vores team af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, en socialrådgiver og en præst.

Lasse Bak Mejlvang

Etageansvarlig sygeplejerske til Sankt Lukas Hospice

Har du lyst til at blive en del af et unikt arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og tværfagligt samarbejde vægtes højt? Vil du være med til at skabe gode palliative forløb for patienter og pårørende i den specialiserede indsats? Og har du lyst til at skabe gode rammer for patienter og pårørende ved at sikre den daglige drift og koordinering, forankring af udviklingstiltag, vagtdækning samt styrke vores frivilligindsats? Så er du måske vores nye kollega på Sankt Lukas Hospice.

Del jobopslag Link kopieret

Om jobbet

På Sankt Lukas Hospice behandler og lindrer vi patienter med komplekse palliationsbehov. Den specialiserede, tværfaglige indsats er fundamentet. Vi arbejder ud fra hospicefilosofien – en helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende med fokus både på det fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle. Målet er at støtte den enkelte patient og dennes pårørende i at leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt i den sidste tid med udgangspunkt i patientens unikke livshistorie og behov.

Sankt Lukas Hospice har 24 pladser fordelt på 2 sengeafsnit. Som etageansvarlig sygeplejerske får du til opgave, i tæt samarbejde med oversygeplejersken, at sikre både den daglige og den langsigtede drift, samt forankre ny faglig viden og understøtte udviklingstiltag. I dagligdagen er du sparringspartner for dine kollegaer med henblik på at sikre høj faglighed og kontinuitet i patientforløbene. Du bliver tilknyttet ét sengeafsnit, hvor du skal være tæt på driften og samtidig have fokus på at sikre og højne kvaliteten af den specialiserede indsats for de 12 indlagte patienter og deres pårørende.

I tæt samarbejde med den etageansvarlige på det andet sengeafsnit får du også til opgave at videreudvikle vores frivillige-indsats. Derudover vil de to etageansvarlige sygeplejersker sammen have ansvaret for vagtdækning ved både langtidsfravær og akut fravær. Selve vagtplanen lægges af oversygeplejersken.  

Vi tilbyder en stilling, hvor du:

 • Medvirker aktivt til at sikre en høj faglig standard i de enkelte patientforløb, og indgår i mono- og tværfaglig sparring på de aktuelle patientforløb
 • Fordeler de tilstedeværende ressourcer på dagen
 • Er med til at forankre ny viden og udvikling, samt fastholder standarder og kliniske vejledninger
 • Dækker vagter ved sygdom og andet fravær
 • Videreudvikler frivillig-indsatsen
 • Indgår i plejen hver 5. weekend – dog ikke helligdage

Vi forestiller os, at du:

 • Tager ansvar, er effektiv og handlekraftig, men også lydhør og reflekterende
 • Trives med at arbejde i overensstemmelse med Sankt Lukas Stiftelsens værdier
 • Gerne har erfaring med at arbejde med frivillige eller vagtdækning.
 • Gerne har palliationserfaring.
 • Dansk autorisation som sygeplejerske er et krav

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsat svarende til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd. Stillingen er på 37 timer/ugentligt i ren dagvagt, dog med dag eller aftenvagt hver 5. weekend.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Ansøgning

Ansøgning, CV og uddannelsesbevis uploades her.

Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker en funktionsbeskrivelse tilsendt, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lotte Gelbek Casati, 30 85 25 00 eller loge@sanktlukas.dk

Ansøgningsfristen er den 17/1-2024 kl. 12, og samtaler afvikles mandag d. 22/1-2024

Skriv gerne i ansøgningen, hvor du har set stillingsannoncen.

Om Sankt Lukas Stiftelsen

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 400 medarbejdere og en stor gruppe frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og unge hospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk