Historisk overblik

Historisk overblik

Historisk overblik

Den tidligere hospitalsbygning anvendes af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens bl.a. til uddannelsesformål samt kontorer for information og uddannelse. Desuden udlejes lokaler til en række humanitære og sundhedsmæssige institutioner og organisationer, samt til privatpraktiserende læger og terapeuter.
2016 Februar:
Bestyrelsesmedlem Charlotte Dyremose vælges til ny næstformand i Stiftelsens bestyrelse.
2016 Januar:
Formand for Stiftelsens bestyrelse Nina Berrig pensioneres. Ny bestyrelsesformand bliver tidligere næstformand Helle Christiansen.
2015 November:
Lukashuset – aflastning, lindring og hospice for børn og unge åbnes.
2015 April:
Ombygning af stueetagen i Kastaniehuset til midlertidig placering af Børne- og ungehospice sættes i gang.
2014 September:
tiltræder tidligere socialdirektør Søren Bønløkke, Gentofte Kommune som direktør ved Sankt Lukas Stiftelsen.
2014 Juli:
Formand for Stiftelsens bestyrelse fhv. kirkeminister A.O. Andersen pensioneres. Ny formand bliver tidligere næstformand Nina Berrig.
2014 Februar:
Beslutning om at etablere Danmarks første Børne- og Ungehospice på Sankt Lukas Stiftelsen. Først i midlertidige ombyggede lokaler i Kastaniehuset med plads til 4 børn/unge og deres familier. Senere er det planlagt at bygge et permanent Børne- og Ungehospice med plads til 10-12 børn/unge og deres familer.
2014 Januar:
Ny vedtægt for Stiftelsen træder i kraft. Disse indebærer, at Sankt Lukas Stiftelsen fremover skal ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen. Forstanderbegrebet bortfalder.
2013 November:
Museet genindrettes og flyttes til Grønningen, stueetagen.
2013 November:
Forstanderinde, diakonisse Edy Kjærsgaard afgår ved døden. Administrationschef Jørn Jensen indsættes som konstitueret leder. Søster Marie Oved er fremover leder af Diakonifællesskabet.
2013 Juli:
Gangbro der skal sikre en direkte og overdækket forbindelse mellem Lindely og Diakonissehuset står færdig.
2013 Februar:
Lindely står færdig med ny tilbygning, hvilket betyder at Lindely nu i samarbejde med Gentofte Kommune kan tilbyde 47 plejeboliger og 18 aflastningsboliger til Gentofteborgere.
2012 Januar:
Daginstitutionen Lundegård udvides med 13 vuggestuepladser. Lundegård danner således den trygge ramme om 37 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.
2011 November:
Sankt Lukas Stiftelsens søstre får i tilknytning til Diakonissehuset deres eget afsnit på Lindely.
2011 Januar:
Efter en gennemgribende modernisering og ombygning af Dr. Alexandrines Hus kan Sankt Lukas Stationære Hospice nu tage dobbelt så mange patienter end tidligere. Hospice har i dag 24 sengepladser.
2009:
Sankt Lukas Udgående Hospice Team udvides til at kunne tage 45 patienter ad gangen.
Bostedet Kastaniehuset lukkes.
Lars Eyermann pensioneres.
2006:
Uddannelsesafdelingen lukkes.
Forår: Bofællesskabet Rosely for voldsramte, etniske minoritetskvinder og børn åbnes.                                           2005 August: Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen opsiger samarbejdet med Københavns Amt vedr. Pilehuset – hjemmet for psykisk handicappede børn. Amtet genplacerer børnene. December: Pilehuset lukkes.                     2004 November:
Bostedet Kastaniehuset – et opholdsted for unge piger med etnisk minoritetsbaggrund – åbnes.
2003 Januar:
Fællesskabet udvides og ændrer navn til Sankt Lukas Diakonifællesskab
2003 Oktober:
Diakonisse Edy Kjærsgaard indsættes som forstanderinde.
2000:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 100-års jubilæum.
1998:
Sankt Lukas Uddannelsesafdeling åbner med bl.a. kurser i diakoni, hospicepleje og sjælesorg.
1997:
Med udgangspunkt i Sankt Lukas Hospice etableres i samarbejde med Københavns Amt et udgående hospiceprojekt, Hjemmehospice, som yder støtte til pleje af uhelbredeligt syge og døende i eget hjem og på plejehjem.
Nyt samarbejde indledes med Den danske Diakonissestiftelse m.fl. om en kirkefaglig uddannelse (Sogne-Diakonien).
Start på udvikling af diakonale kurser for medarbejdere i kirker/sogne og sundhedssektor.
1996:
Sognepræst Lars Eyermann indsættes som præst og forstander.
1992:
Sankt Lukas Mødestedet åbner i den tidligere skolebygning med café samt tilbud om samvær og forskellige aktiviteter.
Hospitalet lukkes efter en politisk beslutning fra Københavns Amt om at opsige samarbejdet.
Danmarks første hospice åbner i Dronning Alexandrines Hus på Sankt Lukas Stiftelsen og bliver banebrydende indenfor palliativ (lindrende) pleje af uhelbredeligt syge og døende.
Sideløbende udføres et omfattende informationsarbejde for bl.a. hospitaler, i sogne/menigheder og for andre interessegrupper om hospicearbejdet.
I Dronning Alexandrines Hus indrettes også aflastningsafdeling samt gæsteafsnit.
1991:
Sygeplejeskolen overflyttes til Københavns Amts skole i Herlev.
Et rådgivningskontor, Sankt Lukas Rådgivningstjeneste, startes i skolens tidligere bygninger med tilbud om samtaler og terapi for mennesker i sorg og/eller krise.
1988:
Diakonisse, søster Birte Norup indsættes som forstanderinde. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen indretter “Huset” til arbejdet blandt prostituerede.
Søstrenes feriehjem, Refugium Smidstrup Strand ombygges og åbnes nu også for kurser, møder m.m.
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i 1988 125 søstre, der arbejder på Stiftelsen eller som udsendte søstre i sognehjælperarbejde, som sygeplejersker og i menighedspleje i Sydslesvig eller i missions- og nødhjælpsarbejde udenfor Danmark.
1987:
Samarbejdet med KFUKs Sociale Arbejde om støtte til narkoprostituerede kvinder indledes.
1982-84:
To afdelinger på hospitalet indrettes til venteafdelinger for patienter i Københavns Kommune. Gynækologisk og kirurgisk afdeling nedlægges. Herefter omfatter hospitalet medicinsk afdeling og venteafdelinger.
1977:
Sognepræst Gunner Tøttrup indsættes som præst og forstander.
1975:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 75-års jubilæum.
Spædbørnshjemmet er omdannet til en integreret daginstitution, “Lundegård”.
Børnehjemmet (tidl. “Lundegård”) omdannes til hjem for psykisk handicappede børn under navnet “Pilehuset”.
1967-70:
Sygeplejeskolens nye bygning med undervisningslokaler og elevbolig færdig.
Bygning med nyt laboratorium og røntgenafdeling opføres.
1965:
Diakonisse, søster Signe Krogh indsættes som forstanderinde.
1961:
Dronning Alexandrines Hus med plads til 40 langtidssyge patienter færdigbygget. Hospitalet har nu 210 senge.
1950:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 50-års jubilæum.
1947:
Den internationale sammenslutning af diakonissehuse “Diakonia” stiftes i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.
1946:
Pastor Johannes Müller, søn af den tidligere forstander, indsættes som præst og forstander.
1944:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har sit største antal af søstre (321), som arbejder på hospital, kontor, børneinstitution, køkken mv. Heraf er 153 søstre i arbejde uden for Stiftelsen bl.a. i menighedspleje, på børne- og ældrehjem og som sygeplejersker. Der har siden været en faldende tendens i antallet af søstre.
1939:
Julebogen “Tjeneste”, et fællesskrift fra de tre danske diakonissehuse, udkommer for første gang.
“Lindely”, et hjem for de ældste søstre, opføres ved siden af Diakonissehuset.
1934-36:
Hospitalet godkendes officielt som uddannelsessted for sygeplejersker.
Børnehjemmet Lundegaard indvies med plads til 40 børn.
Nyt spædbørnshjem (til 40 børn) opføres på Diakonissehusets grund.
1932-33:
8.maj 1932 indvielse af det nye diakonissehus og hospital med plads til ca. 150 patienter (senere 170 patienter).
I de følgende 60 år, til lukningen i 1992, moderniseres hospitalet løbende og udbygges til et meget velfungerende og velrenommeret hospital.
De tre danske diakonissehuse afholder for første gang en fælles konference.
1930:
30-årsdagen fejres ved, at dronning Alexandrine nedlægger grundstenen til det nye diakonissehus i Hellerup.
Arkitekt Aage Rafn fortsætter byggearbejdet efter arkitekt Birkmands død.
1928:
Nordisk Diakonikonference i København. De nordiske diakonissehuse har nu ca. 3000 søstre i alt. Danmark har ca. 655 søstre.
1925:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 25-års jubilæum.
75 søstre er i arbejde uden for Huset, bl.a. i Sønderjylland, hvor Lukassøstrene har mange opgaver og f.eks. leder sygeplejen på Haderslev Amtssygehus i 50 år fra 1921 til 1972.
Søsterantal 1925: ca. 150 diakonisser.
1924:
Diakonisse, søster Eva Lyngby indsættes som forstanderinde.
Børneoptagelseshjemmet flytter fra Nørrebro til “Lundegaarden” i Hellerup.
1920-23:
16 søstre går ved genforeningen med Sønderjylland fra Flensborg Moderhus over til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.
Søstrene får et feriehjem ved Smidstrup Strand.
Kirurgisk/gynækologisk poliklinik for ubemidlede oprettes.
1917:
En byggegrund, “Lundegaard” på ca. 9 ½ tønder land (godt 54.000 m2) købes i Hellerup til bygning af det nye Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.
1916:
Pastor Paul Müller indsættes som præst og forstander.
1914:
Et “Søsterråd” oprettes.
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er for første gang repræsenteret på Nordisk Diakoni-konference.
1910:
Sognepræst E.Eilschou Holm indsættes som Diakonissehusets første præst og forstander.
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen optages i Kaiserswerther-Generalkonferenz for evangeliske diakonissehuse (med ca. 20.000 søstre).
1908:
Bladet “Hilsen fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen” udsendes første gang.
1906:
De første 6 søstre indvies til diakonisser. Der indrettes hjem for sygeplejeelever.
1905:
De første søstre udsendes til tjeneste uden for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.
Søsterantal 1905: 30.
1900:
8.maj overgår det vidtforgrenede arbejde til at være diakonissehus. Det får navn efter lægen og evangelisten Lukas og kaldes herefter Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Det ledes af Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm og bestyrelsen.
Klinikken har udviklet sig til et lille hospital.
1894-95:
Klinik til 13 patienter. Sygeplejeskole oprettes, samt en plejeafdeling for spæde børn. I årsberetningen bruges om eleverne første gang betegnelsen “søster”.
1888:
Virksomheden omfatter nu flere lejligheder og følgende arbejdsgrene:

  1. Børnearbejdsstuer
  2. Fattigpleje i menigheden
  3. Oplæring af fattige kvinder i praktisk arbejde
  4. Sykreds (en kreds af damer syede til de fattige)
  5. Børnehjem

1886:
Frk. Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm starter børnearbejdsstuerne i en lille lejlighed på Nørrebro i København.

Protektricer/protektor:

2001 – Hendes Majestæt Dronning Margrethe
1973 – 2000: Hendes Majestæt Dronning Ingrid
1953 – 1972: Hans Majestæt Kong Frederik IX
1934 – 1952: Hendes Majestæt Dronning Alexandrine

Forstanderinder:

2003 – 2013: diakonisse Edy Kjærsgaard
1988 – 2003: diakonisse, søster Birte Norup
1965 – 1988: diakonisse, søster Signe Krogh
1924 – 1965: diakonisse, søster Eva Lyngby
1900 – 1924: frk. Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm

Forstandere:

1996 – 2009: pastor Lars Eyermann
1977 – 1996: pastor Gunner Tøttrup
1946 – 1977: pastor Johannes Müller
1916 – 1946: pastor Paul Müller
1910 – 1913: pastor E. Eilschou Holm

Bestyrelsesformænd:

2014 – Udstillingsleder, Nina Berrig
2008 – 2014: fhv. kirkeminister A. O. Andersen
2007 – 2008: Professor, Lic. Merc. Steen Hildebrandt
1999 – 2007: fhv. kirkeminister A. O. Andersen
1992 – 1998: sognepræst C.C. Jessen
1978 – 1992: direktør, cand.jur. Henning Palludan
1966 – 1977: seminarierektor, pastor Poul Hartling
Biskop J.B. Leer Andersen – bestyrelsens næstformand – er fungerende•formand i Poul Hartlings ministerperiode
1947 – 1966: direktør H.W. Sprechler
1940 – 1947: overretssagfører Hj. Cortsen
1937 – 1940: pastor Kai Jensen
1932 – 1937: rådsformand, dommer E. Hvidberg
1926 – 1932: sognepræst Vilhelm Kold
1898 – 1926: hofmarskal, kammerherre O. Oxholm