Legater til enlige, vaskeligt stillede mænd og kvinder

Legater til enlige, vaskeligt stillede mænd og kvinder

Fonden Gentofte-Lyngby Hospital yder økonomisk støtte til vanskeligt stillede enlige mænd og kvinder, som har bopæl i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune, i det omfang de pågældende efter gældende regler ikke har mulighed for at opnå tilstrækkelig støtte fra det offentlige.

Af fondens midler kan udbetales et antal legatportioner á ca. 5.000 kr.

Ansøgere, der tidligere har modtaget legatet kan ikke forvente at komme i betragtning, såfremt der er kvalificerede ansøgninger nok.

Ansøgningsskema sendes til :
Sankt Lukas Stiftelsen
Att. Amalie Stenhøj Andersen
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup

Eller indscannes og mailes tilfondenglh@sanktlukas.dk.
Mærk kuverten ”Fonden Gentofte-Lyngby Hospital”.

Ansøgningsfrist: 22.oktober 2021

Ansøgere der ikke har modtaget brev fra fonden inden den 18. december 2020, er ikke kommet i betragtning

Ansøgningsskema: Download her.