Diakoniens Dag – 5. februar 2023

Diakoniens Dag – 5. februar 2023

Det kirkelige sociale arbejde: omsorgen, fællesskabet, krisehjælpen, medmenneskeligheden, kort sagt diakonien, har haft mange forskellige udtryk gennem tiden både på Sankt Lukas Stiftelsen og i kirkerne omkring os.

Søndag d. 5 februar 2023 markerer vi Diakoniens Dag på Sankt Lukas Stiftelsen i samarbejde med Dyssegårdskirken og Messiaskirken. Vi starter med en fælles festgudstjeneste, efterfulgt af kirkefrokost og oplæg.

Program:
10.30 Festgudstjeneste v/hospicepræst Mette Friborg Devantier med deltagelse af Gentofte International Singers
11.45 let kirkefrokost og kaffe
12.30 oplæg v/tidl. sognepræst og korshærschef Helle Christiansen. Diakonissesøster Kirsten Guttmann og sognepræst i Dyssegårdskirken Thue Petersen har herefter hver en replik.
13.30 tak for i dag

Sted: Sankt Lukas Stiftelsen, indgang til Kirken fra Bernstorffsvej 20, Hellerup.

Arrangementet er gratis og åbent for enhver. Tilmelding ikke nødvendig.

Foto: Gentofte International Singers