AFLYST – gudstjenester indtil den 3. januar 2021

AFLYST – gudstjenester indtil den 3. januar 2021

Kære alle kirkegængere

Sankt Lukas Stiftelsen følger de nye anbefalinger fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, de danske biskopper og sundhedsmyndighederne om, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses.

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår!

Vi ser meget frem til at byde jer velkommen igen og til at kunne dele glæden over at holde gudstjeneste sammen!