Frivilligt arbejde

At være noget for andre, at bidrage til andres liv og at have blik for det enkelte menneske. Det er omdrejningspunktet i det omfattende frivillige arbejde på Sankt Lukas Stiftelsen.

Bliv frivillig

De frivillige hænder på Sankt Lukas Stiftelsen har stærke historiske rødder og bærer en række diakonale aktiviteter og opgaver som et vigtigt supplement til vores fagligt professionelle medarbejdere. Frivillige bidrager samtidig til, at de mennesker, som Stiftelsen tilbyder sin hjælp, får en god og meningsfuld oplevelse.

Som frivillig stiller du din tid og dine kræfter til rådighed og varetager praktiske, omsorgsrelaterede og aflastende opgaver eller sociale og kommunikative opgaver på et af Stiftelsens arbejdssteder. Vi har derfor brug for frivillige med forskellige faglige og personlige færdigheder.

Vi ønsker, at du som frivillig får ejerskab af opgaverne, og at det giver glæde og mening for dig at bidrage med din hjælp. Derfor tilstræber vi, at frivillige med udgangspunkt i egne kompetencer, interesser og formåen er med til at vælge/skabe de opgaver, som de skal varetage. Dette sker i tæt samråd med det pågældende arbejdssteds kontaktperson.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig på de respektive sider:

Frivilligpolitik
Amalie Stenhøj Andersen

Amalie Stenhøj Andersen


blivfrivillig@sanktlukas.dk

Venneforening

Sankt Lukas Venner er en forening drevet af frivillige hænder.

Sankt Lukas Stiftelsen har en mere end 100 årig tradition for at gå forrest med at løse samfundsopgaver, som ikke bliver løst på anden vis.

Sankt Lukas Venner giver Stiftelsen mulighed for at videreføre denne tradition ved at bakke op om og sikre økonomisk støtte til Stiftelsens mange aktiviteter.

Det er muligt at følge venneforeningens aktiviteter og arrangementer i foreningens nyhedsbreve.

Vi inviterer alle, der har lyst til at være med i foreningen til at melde sig ind. Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Nina Berrig: 2084 3760

 

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling 7. september 2020 er bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsens Venner sammensat således: Nina Berrig (formand),  Kirsten Kierkegaard (Næstformand), Olaf Ingerslev (kasserer),  Bent Jespersen (sekretær),  Peter Kastoft, Hanne Weng , Kirsten Iversen og  Elin Velner (suppleant)

Foreningens Folder