BÅREBIDRAG VED BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE

I forbindelse med begravelser og bisættelser ønsker nogle at støtte Sankt Lukas Stiftelsens arbejde med et bårebidrag i stedet for at modtage blomster. Det er vi meget beærede over og hjælper gerne, hvis der i den forbindelse opstår spørgsmål.

Hvordan gør man?

Ønsket om bårebidrag kan f.eks. fremgå af dødsannoncen. For at vide, hvilken person, donationerne er til minde om, er det vigtigt, at overførslen mærkes med afdødes initialer. Mærker bidragsyderne ligeledes overførslen med deres eget navn, har nærmeste pårørende efterfølgende mulighed for at få en liste med navnene på dem, der har doneret på vegne af afdøde.

Et eksempel på en tekst i dødsannoncen kunne være:

”I stedet for evt. blomster kan Sankt Lukas Stiftelsen betænkes, reg. 5010 kontonr. 1231715, mrk.: [afdødes initialer], [bidragyders navn].

Fremgår bidragyders navn ikke af meddelelsesfeltet på overførslen, antager vi, at denne ønsker at donere anonymt, hvilket vi respekterer.

 

Liste over donationer

Ønsker man som nærmeste pårørende at takke for de indkomne donationer, kan man efterfølgende henvende sig til Stiftelsen og få oplyst antallet af bidragsydere, navnene på de bidragsydere, der ikke ønsker at være anonyme, samt det samlede beløb doneret i afdødes navn.

Er det jeres ønske, at donationerne skal gå til en specifik del af Stiftelsens arbejde, fx Hospice, Lukashuset eller Lindely, må I meget gerne kontakte os inden, så vi kan sikre os, at pengene går til det rette sted.

I er også meget velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål, eller der er andet, vi kan være behjælpelige med.

 

Amalie Stenhøj Andersen

Amalie Stenhøj Andersen

AC-medarbejder

Ledelsessekretariatet


3085 2474
aman@sanktlukas.dk