Al støtte gør en forskel

Uden din hjælp vil det ikke være muligt for Stiftelsen at løfte vores mange diakonale opgaver. Du kan støtte vores arbejde som frivillig i et af vores tilbud eller ved at give økonomisk bidrag.

På Stiftelsen har vi gennem vores mangeårige virke med omsorg for mennesker i alle aldre og livssituationer arbejdet med nødstedte mennesker i forskellige sammenhænge. Det er vores erfaring, at der fortsat er behov for aktiv hjælp til samfundets svageste grupper af børn, unge, voksne, ældre, ensomme, syge og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

Med din hjælp kan vi bevare vores brede tilbud af omsorg til medborgere, som er præget af sociale, psykiske, fysiske og åndelige problemstillinger.

Enhver støtte er derfor både nødvendig og meget velkommen, og vi siger hjertelig tak til enhver, som vil støtte op om Stiftelsens arbejde. Uanset hvordan du vælger at støtte os, er du med til at gøre en stor forskel!

Giv et bidragArv og testamenteBliv frivillig

Venneforening

Sankt Lukas Stiftelsen har en mere end 100 årig tradition for at gå forrest med at løse sociale samfundsopgaver, som ikke bliver løst på anden vis.

Sankt Lukas Stiftelsens venner giver Stiftelsen mulighed for at videreføre denne tradition ved at bakke op om og sikre økonomisk støtte til Stiftelsens mange aktiviteter.

Efter den 2. ordinære generalforsamling 6. juni 2017 er bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsens Venner sammensat således: Nina Berrig (formand),  Kirsten Kierkegaard (Næstformand), Olaf Ingerslev (kasserer),  Jørn Jensen(sekretær),  Peter Kastoft, Hanne Weng og  Niels Johan Petersen. Bent Jespersen (suppleant)

Det er muligt at følge venneforeningens aktiviteter og arrangementer i foreningens nyhedsbreve.

Vi inviterer alle, der har lyst til at være med i foreningen til at melde sig ind.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Nina Berrig: 2084 3760

NyhedsbreveMeld dig indForeningens VedtægtForeningens Folder