Al støtte gør en forskel

Uden din hjælp vil det ikke være muligt for Stiftelsen at løfte vores mange diakonale opgaver. Du kan støtte vores arbejde som frivillig i et af vores tilbud eller ved at give økonomisk bidrag.

På Stiftelsen har vi gennem vores mangeårige virke med omsorg for mennesker i alle aldre og livssituationer arbejdet med nødstedte mennesker i forskellige sammenhænge. Det er vores erfaring, at der fortsat er behov for aktiv hjælp til samfundets svageste grupper af børn, unge, voksne, ældre, ensomme, syge og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

Med din hjælp kan vi bevare vores brede tilbud af omsorg til medborgere, som er præget af sociale, psykiske, fysiske og åndelige problemstillinger.

Enhver støtte er derfor både nødvendig og meget velkommen, og vi siger hjertelig tak til enhver, som vil støtte op om Stiftelsens arbejde. Uanset hvordan du vælger at støtte os, er du med til at gøre en stor forskel!