Nøgleperson i palliation, uddannelse for sygeplejersker

UDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER – november 2017 – marts 2018

15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to studiedage

 

Målgruppe
Sygeplejersker fra hospital, hjemmepleje og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsens formål

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2) .
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Indhold og metodik
Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning ifølge litteraturliste. Imellem modulerne skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg, se under modul 2 og 3. Yderligere information om dette ved starten af modul 1.

Kursusledere
Sygeplejersker ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager. Én af kursuslederne vil være til stede hver dag.

 

Program

Modul 1 – Onsdag den 8. november – tirsdag den 14. november 2017:

VELKOMST OG FORVENTNINGER TIL UDDANNELSEN v/ kursuslederne

AT VÆRE NØGLEPERSON • SYMPTOMLINDRING • OMSORG FOR DEN DØENDE

 • smertebehandling og anden symptomkontrol
 • åndelig omsorg
 • ritualer i forskellige trosretninger
 • pleje og omsorg i de sidste dage/timer
 • studiebesøg på krematorium

Undervisere
Hanne Heegaard, overlæge
Marianne Bentzen, palliationskonsulent
Susanne Ardahl, sygeplejerske
samt kursuslederne

Litteraturliste – Modul 1

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Modul 2 – Onsdag den 17. januar – tirsdag den 23. januar 2018:

SORG OG TAB • KOMMUNIKATION • ÅNDELIG OMSORG • ETIK

 • følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • kommunikation – undervisning og øvelser
 • sygeplejersken som omsorgsgiver
 • etiske dilemmaer
 • social palliation

Undervisere
Steen Nielsen, psykolog
Mette Friborg Devantier, hospicepræst
Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist
samt kursuslederen

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studie-besøg på hospice eller anden palliativ enhed.

Litteraturliste – Modul 2

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Modul 3 – Onsdag den 7. marts – tirsdag den 13. marts 2018:

SYMPTOMLINDRING • BØRN, UNGE OG VOKSNE PÅRØRENDE • SOCIAL PALLIATION • SAMARBEJDE MELLEM SEKTORERNE

 • symptomkontrol fortsat
 • børn, unge og voksne pårørende
 • rollen som nøgleperson
 • samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor

Undervisere
Sarah Højring, overlæge
Repræsentant fra Børn, Unge & Sorg
Mette Jørgensen, socialrådgiver
samt kursuslederne

Inden modul 3 skal den studerende afsætte 1 dag til studie-besøg i en anden sektor end den, man selv arbejder i.

Litteraturliste – Modul 3

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Der kan forekomme enkelte justeringer i ovenstående program.

Praktiske oplysninger

Tid
3 moduler af 5 dages varighed: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar 2018 og 7.-13. marts 2018. Undervisning alle dage kl. 9.00 – 15.00. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted

Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter. Indgang 50. Tuborgvej 235, 2400 København NV. S-tog og busforbindelser næsten til døren og rimelige parkeringsmuligheder. Se kort og vejviser på: www.bispebjerghospital.dk

Pris
kr. 14.950 for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet materiale fra underviserne samt delvis forplejning.

 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Lisbeth Jantzen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136
E-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 7. september 2016.

Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de indgår. I løbet af uge 37 modtager du en mail om holdets oprettelse. Min. 16 deltagere. Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Betalingsfrist fredag den 6. oktober 2017. Alle tre moduler betales samlet. Der kan dog indgås aftale om betaling i to rater, hvor anden rate betales 5. januar 2018.

 

Tilmelding: Send nedenstående oplysninger pr. e-mail til HospiceKurser@sanktlukas.dk

*Navn:
*Stilling:
*E-mail (privat):
*Telefon (privat):
*Ansættelsessted:
Evt. speciale:
EAN-nummer: NB! Hvis din arbejdsgiver betaler, skal du oplyse EAN-nummer.

Alle felter med * SKAL udfyldes.

Hent folder