Nøgleperson i palliation, uddannelse for sygeplejersker

Uddannelse for sygeplejersker – 3 moduler af 5 dages varighed i efteråret 2016 og foråret 2017. I alt 90 undervisningstimer.

Målgruppe
Sygeplejersker som har eller skal have den palliative indsats for døende som særligt vidensområde.

Uddannelsens formål

 • at uddanne sygeplejersker til at være særlige videnspersoner inden for den palliative indsats mhp.
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Indhold og metodik
Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne
 • At være nøgleperson

Målet er

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med uhelbredeligt syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning ifølge litteraturliste. Imellem modulerne skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg, se under modul 2 og 3. Yderligere information om dette ved starten af modul 1.

Kursusledere
Sygeplejersker ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam; Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager. Én af kursuslederne vil være til stede hver dag.

 

Program

Modul 1 – Onsdag den 2. november – tirsdag den 8. november 2016:

INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN
ETABLERING OG ORGANISERING AF DEN PALLIATIVE INDSATS v/ kursuslederne

SYMPTOMLINDRING I • ÅNDELIG OMSORG • RITUALER • OMSORG FOR DEN DØENDE

 • smertebehandling og anden symptomkontrol
 • åndelig omsorg
 • ritualer i forskellige trosretninger
 • pleje og omsorg de sidste dage/timer
 • studiebesøg på krematorium

Undervisere
Hanne Heegaard, overlæge
Annette Brønnum Nystrup, hospicepræst
m.fl. samt kursuslederne

 

Modul 2 – Onsdag den 18. januar – tirsdag den 24. januar 2017:

SORG OG TAB • KOMMUNIKATION • ETIK • SOCIAL PALLIATION

 • følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • kommunikation – undervisning og øvelser
 • sygeplejersken som omsorgsgiver
 • etiske dilemmaer
 • social palliation

Undervisere
Steen Nielsen, psykolog
Mette Jørgensen, socialrådgiver
Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist
samt kursuslederen

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studie-besøg på hospice eller anden palliativ enhed.

 

Modul 3 – Onsdag den 8. marts – tirsdag den 14. marts 2017:

SYMPTOMLINDRING II • BØRN, UNGE OG VOKSNE PÅRØRENDE • AT VÆRE NØGLEPERSON • SAMARBEJDE MELLEM SEKTORERNE

 • symptomkontrol fortsat
 • børn, unge og voksne pårørende
 • rollen som nøgleperson
 • samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor

Undervisere
Hanne Heegaard, overlæge
Repræsentant fra Børn, Unge & Sorg
Sussi Schmidt, konsulent
samt kursuslederne

Inden modul 3 skal den studerende afsætte 1 dag til studie-besøg i en anden sektor end den, man selv arbejder i.

Der kan forekomme enkelte justeringer i ovenstående program.

 

Praktiske oplysninger

Tid
3 moduler af 5 dages varighed: 2.-8. november 2016, 18.-24. januar 2017 og 8.-14. marts 2017. Undervisning alle dage kl. 9.00 – 15.00. Uddannelsen omfatter i alt 90 undervisningstimer. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted

Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter. Indgang 50. Tuborgvej 235, 2400 København NV. S-tog og busforbindelser næsten til døren og rimelige parkeringsmuligheder. Se kort og vejviser på: www.bispebjerghospital.dk

Pris
kr. 14.950 for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet materiale fra underviserne samt delvis forplejning.

Antal deltagere
Min. 16 – max. 22
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Lisbeth Jantzen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136
E-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Tilmelding
Senest onsdag den 7. september 2016. Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de indgår med det forbehold, at holdet søges sammensat med ligelig deltagelse af sygeplejersker fra primær- og sekundærsektoren. Kort efter tilmeldingsfristens udløb vil du modtage brev om optagelse. Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Betalingsfrist fredag den 7. oktober 2016.

Alle tre moduler betales samlet. Der kan dog indgås aftale om betaling i to rater, hvor anden rate betales 5. januar 2017.

Tilmelding sker ved indsendelse af nedenstående oplysninger på e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Navn:
Stilling:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon (privat):
Telefon (arbejde):
Ansættelsessted:
Evt. speciale:
EAN-nummer:

Alle felter skal udfyldes. Husk  EAN-nummer hvis din arbejdsgiver betaler.

Program