Frivilligt arbejde

At være noget for andre, at bidrage til andres liv og at have blik for det enkelte menneske. Det er omdrejningspunktet i det omfattende frivillige arbejde på Sankt Lukas Stiftelsen.

De frivillige hænder på Sankt Lukas Stiftelsen har stærke historiske rødder og bærer en række diakonale aktiviteter og opgaver som et vigtigt supplement til vores fagligt professionelle medarbejdere. Frivillige bidrager samtidig til, at de mennesker, som Stiftelsen tilbyder sin hjælp, får en god og meningsfuld oplevelse.

Som frivillig stiller du din tid og dine kræfter til rådighed og varetager praktiske, omsorgsrelaterede og aflastende opgaver eller sociale og kommunikative opgaver på et af Stiftelsens arbejdssteder. Vi har derfor brug for frivillige med forskellige faglige og personlige færdigheder.

Vi ønsker, at du som frivillig får ejerskab til opgaverne, og at det giver glæde og mening for dig at bidrage med din hjælp. Derfor tilstræber vi, at frivillige med udgangspunkt i egne kompetencer, interesser og formåen er med til at vælge/skabe de opgaver, som de skal varetage. Dette sker i tæt samråd med det pågældende arbejdssteds kontaktperson.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig på de respektive sider:

LukashusetHospiceDet Udgående HospiceteamLindelyLundegårdFrivilligpolitik
Ikke frivillig endnu?

Ikke frivillig endnu?

Skriv herblivfrivillig@sanktlukas.dk