Udgående Hospiceteam

Det Udgående Hospiceteam støtter mennesker med livstruende sygdom til at leve det liv de ønsker, så godt som det er muligt. Støtten ydes hvor den syge bor – også ved ophold hos pårørende og i plejebolig.

Det primære fokus er på lindring af gener fra sygdom eller behandling. Det kan fx være smerter, kvalme, åndenød, træthed, forstoppelse, angst, utryghed, og depression. Støtten omfatter også psykosociale og eksistentielt-åndelige problemstillinger og inkluderer de nærmeste pårørende.

Hjælpen fra teamet er gratis og kan vare fra dage til år.
I perioder med særlige behov kan man være indlagt på hospice og efter udskrivning igen få støtte fra det udgående team derhjemme.

Teamets indsats ydes som supplement til og i nært samarbejde med hjemmepleje, praktiserende læge og hospital. Indsatsen varetages i en vekselvirkning mellem aftalte hjemmebesøg på hverdage og telefonisk opfølgning. Aften, nat og weekends viderestilles telefonen til Sankt Lukas Hospice, hvor kompetente sygeplejersker giver råd og vejledning.

Akut opståede problemstillinger kan konfereres med teamets læger, så den lindrende behandling kan ændres. Kun i sjældnere tilfælde vil det være nødvendigt at henvise til vagtlæge eller hospitalsindlæggelse.

Det tværfaglige team består af sygeplejersker, læger, socialrådgiver, præst, psykolog og sekretærer. Palliative fysioterapeuter og en gruppe frivillige er tilknyttet. Teamet er en integreret del af Sankt Lukas Hospice med samme høje faglige standard, som har været under konstant udvikling siden hospice åbnede i 1992.

Henvisning

Henvisning skal ske ved praktiserende læge eller hospitalslæge.

Se vejledning herunder. Bemærk, særlig vejledning til brugere af Sundhedsplatformen.

Hvem kan henvises? Mennesker med livstruende sygdom og belastende symptomer kan henvises. Det gælder både mennesker med kræft og mennesker med fx KOL, ALS og dissemineret hjerte- eller nyresygdom. Desuden skal man have behov for specialiseret lindrende behandling samt bopæl i en af følgende ni kommuner:

 • Ballerup
 • Egedal
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Herlev
 • Lyngby-Taarbæk
 • Rudersdal
 • Rødovre

Visitationsbesøg Indenfor fem hverdage efter modtaget henvisning, kontakter teamet patienten eller nærmeste pårørende. Her afklares behovet og tages stilling til om og hvornår, vi kan tilbyde visitationsbesøg. Alle er meget velkomne til at kontakte teamet med evt. tvivlsspørgsmål og få hjælp til den videre procedure.

Teamet samarbejder med alle de instanser, patienten i forvejen har kontakt til. Teamets lindrende indsats kan derfor ydes sideløbende med anden behandling og evt. inkludere et midlertidigt ophold på Hospice.

Alle ydelser fra Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam er gratis.

 

Vejledning til elektronisk henvisningBrugere af Sundhedsplatformen

Hvad kan lindrende behandling gøre for mig?

Lindrende behandling hedder i fagsprog palliativ behandling, og det omfatter en behandling, som lindrer fremfor at helbrede.

Lindring af dine gener er en forudsætning for, at du kan nyde de ting, du sætter pris på.

Lindrende behandling inddrager alle aspekter, som hører med til at være menneske. Det betyder, at behandlingen ikke kun fokuserer på det fysiske aspekt i et menneske, men også inddrager psykiske, sociale og eksistentielle-åndelige aspekter.

Lindrende behandling i eget hjem varetages i nært samarbejde med den kommunale hjemmepleje, praktiserende læge og eventuelt andre behandlere, som du er i kontakt med.

Fysiske aspekter er fx:

 • Smerter
 • Kvalme
 • Åndenød
 • Mave/tarm-problemer
 • Træthed
 • Nedsat appetit

Psykologiske aspekter er fx:

 • Tristhed
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Angst
 • Indre uro
 • Indelukkethed

Sociale aspekter er fx:

 • Dine pårørende og deres sorg
 • Dit samvær med andre mennesker, når du er syg
 • Det svære i at inddrage dine pårørende i dine tanker og følelser
 • Hjælp til at finde en god måde at være sammen på med dine pårørende
 • Sorgen over tabet af hinanden

Eksistentielle-åndelige aspekter er fx:

 • Tanker om meningen med livet, når man får en dødelig sygdom
 • Tanker om Guds tilstedeværelse
 • Tanker om døden, og hvad der sker, når man er død

Ovenstående aspekter fletter ofte ind i hinanden, og det er derfor, vi inddrager dem alle i behandlingen. Fx kan smerter være psykisk betinget, og behandlingen er derfor ikke kun medicinsk, men omfatter også samtale, fysioterapi og anden hjælp, støtte og omsorg – alt sammen med udgangspunkt i dine behov.

Temadag 31. maj 2017

Temadag 31. maj 2017

Tak for en spændende faglig temadag om lindring af den palliative patient i eget hjem

Den 1. februar 1997 startede Sankt Lukas Hospice det første ”Hjemmehospice”, det der i dag hedder Sankt Lukas Udgående Hospiceteam. 20 års jubilæet markeres bl.a. med en fagkonference den 31. maj 2017, for Hospice og Udgående Hospiceteams samarbejdspartnere i den primære og sekundære sektor i Region Hovedstaden.

Sankt Lukas Stiftelsen inviterede derfor sundhedsfagligt personale fra relevante hospitalsafdelinger, praktiserende læger og deres klinikpersonale fra de 9 kommuner i optageområde Midt samt sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje og plejecentre fra de 9 kommuner i optageområde Midt

Se og download programmet her 

 

Præsentationer fra dagens oplæg kan hentes her: 

Når enden er god, er alting godt, eller er det?” ved afdelingssygeplejerske Jette Riis, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam

På en måde skal vi dø” ved hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, Rigshospitalet

Social palliation på kryds og tværs” ved socialrådgiver Mette Maria Jørgensen, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Palliativt Afsnit, Rigshospitalet

Behandling af den delirøse patient” ved overlæge Susan Cawley, Sankt Lukas Hospice, Udgående Hospiceteam og Lukashuset

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid?” ved sygeplejerske Susanne Jacobsen, ALS-konsulent ved RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Hvad med børnene, når døden tager del i familiens liv?” ved psykolog Steen Peter Nielsen, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Kræftens Bekæmpelse

Shared Care mellem specialiseret palliation og almen praksis” ved praktiserende læge Anette Denker, speciale praksiskonsulent i palliation og medlem af det Sundhedsfaglige Råd for palliativ behandling i Region Hovedstaden

Lindring af smerter” ved lægekonsulent Asbjørn Ziebell, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam

Kontakt

Sankt Lukas Udgående Hospiceteam har kontorer i samme bygning som Sankt Lukas Hospice i Hellerup.

Postadresse:
Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Sankt Lukas Vej 15,
2900 Hellerup

Tlf: 3945 5136
Fax: 3945 5247
E-mail: hospiceteam@sanktlukas.dk

Jette Riis

Jette Riis

Afdelingssygeplejerske

Udgående Hospiceteam


3945 5136
jeri@sanktlukas.dk

Lægesekretærer

Lægesekretærer

Udgående Hospiceteam


3945 5136

Sygeplejersker

Sygeplejersker

Udgående Hospiceteam


3945 5136
hteam@sanktlukas.dk

Bliv frivillig i Sankt Lukas Udgående Hospiceteam

Varme hænder, omsorg og nærvær i eget hjem

Ved at give lidt af dig selv som frivillig tilknyttet Sankt Lukas Udgående Hospiceteam kan du være med til at gøre en stor forskel for den døende og deres pårørende, samtidig med, at du også selv får et stort menneskeligt udbytte af arbejdet.

De frivillige som er tilknyttede Sankt Lukas Udgående Hospiceteam udgør en meget vigtig del af medarbejdergruppen og bidrager i høj grad til at skabe den tryghed, der skal til for at kunne afslutte livet i eget hjem på en værdig og god måde. Du kan ikke få sygdommen til at gå væk eller fjerne sorgen for den syges nærmeste pårørende, men du kan være med til at hjælpe dem til at leve livet den sidste tid i deres vante og trygge omgivelser med så meget livskvalitet og nærvær, det er muligt, samtidig med at de modtager professionel pleje og støtte.

 

Ansøg:
Send en kort motiveret ansøgning til blivfrivillig@sanktlukas.dk