Lukashuset børne- og ungehospice

Når et barn får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor ikke kun det syge barn, der tilbydes lindring og aflastning, men også søskende, forældre og bedsteforældre. Lukashuset er Danmarks første børne- og ungehospice.

I Lukashuset vil livstruede syge børn og unge kunne få lindring på højt niveau med livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt. Der vil være fokus på at se barnet bag diagnosen og have øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

Der ydes en sundhedsfaglig indsats på specialiseret niveau døgnet rundt kombineret med psykosociale og pædagogiske indsatser. Indsatserne udføres af et tværfagligt team bl.a. bestående af læge, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, psykolog og præst.

Henvisningsformular

Hvem kan få hjælp?

Lukashuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Behov for palliativ pleje afhænger ikke af en specifik diagnose.

Ansøgning om ophold / henvisning kan foretages af fagprofessionelle eller af forældre og pårørende. Efter ansøgningen / henvisningen er modtaget, vil Lukashusets visitationsteam kontakte familien.

Ophold i Lukashuset tilbydes ud fra en vurdering af barnets / den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning. Børn og unge  kan under ophold være i behandling iværksat af hospitals- eller praktiserende læge.

Ophold i Lukashuset vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning.

Har du et barn inden for målgruppen, og overvejer du om det kunne være noget for jeres familie, så er det muligt at besøge os, hvor I kan se stedet og tale med personalet.

Kontakt afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff, hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge Lukashuset som familie eller pårørende.

Velkomstfolder til familierFolder om LukashusetA warm welcome to LukashusetBrochure on Lukashuset

Tilbud og indsats

Ophold i Lukashuset er for hele familien med indsatser, der målrettes hvert enkelt familiemedlem. Der vil typisk være tale om planlagte og tidsafgrænsede ophold. Ophold er gratis, og Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

I Lukashuset tilbydes en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats med fokus på:

  • Symptomlindring af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
  • Medicinsk og ikke-medicinsk lindring af fx smerter, åndenød, mavetarmproblemer, spasticitet og kvalme
  • Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre eller andre pårørende
  • Sundhedsfagligt personale døgnet rundt
  • Særlige indsatser ved livsafslutning og efter døden

Mål med indlæggelse
Hensigten er at bibeholde og fremme et fysisk velbefindende og igangsætte og understøtte allerede igangsat farmakologisk behandling og symptomlindring fra behandlende sygehusafdeling ved døgnobservation, opfølgning og evaluering, ved at aflaste forældrene i den daglige pleje og ved at lindre non-farmakologisk fx ved afspænding, massage, oplevelse af vægtløshed i vand, lejring, m.m..

Opholdet skal styrke den enkelte familien til at mestre hverdagen med et livstruet sygt barn. Indsatserne målrettes det syge barn, men i høj grad også søskende og forældre. Disse indsatser vil bl.a. bestå af: Familiestøttende hverdagsaktiviteter, familiestøttende og rådgivende samtaler, netværksstøttende indsatser og undervisning.

Livsafslutning og efter døden
Målgruppen for Lukashuset er kompleks, og de syge børn kan have en usikker diagnose. I de tilfælde hvor et barn skal afslutte livet, vil der være omsorg for barnet og lindring af de gener, som følger med dødsprocessen herunder støtte til forældre og søskende. Der vil være mulighed for tid og rum til afsked med barnet, når døden er indtruffet og støtte til praktiske foranstaltninger.

 

Ophold i Lukashuset

I Lukashuset kan de indlagte børn og unge og deres familier leve et så normalt familieliv som muligt.

Der er plads til helt almindelige familieaktiviteter og livsudfoldelse for store og små på trods af sygdom. Der er plads til 4 familier i Lukashuset af gangen.

Hver familie får en bolig, der består af to sammenhængende stuer, hvor det syge barns plejebehov samt familiens behov for privatliv kan rummes.

Boligerne er indrettet hjemligt med bl.a. sofagruppe, spisebord, senge og tv. Dvs. der er plads til, at familien er samlet ét sted.

Desuden er der en række fællesrum, hvor familierne har andre muligheder, end de har hjemme: fx i et stort karbad og et fysioterapirum. I spisestuen og dagligstuen har de mulighed for at møde andre familier, som står i en lignende situation.

Fra Lukashuset er der via en terrasse udgang til en sansehave og legeplads, der ligger som del af Stiftelsens gamle park.

I sansehaven er der vandanlæg, duftbede, plukkebede og kroge til at gemme sig i. Desuden kan legebarnet slå sig løs i legehuset, på trampolinen eller i kravletunnellen.

Generelt er haven indrettet, så der er let adgang for kørestole og andre hjælpemidler.

Job og frivilligt arbejde

Job

Vi slår løbende stillinger op, men modtager også uopfordrede ansøgninger på Infolukashuset@sanktlukas.dk.

 

Bliv frivillig: Giv lidt af dig selv og få meget igen!

Når et barn får en livstruende sygdom, går hele familien en svær tid i møde. Som frivillig i Lukashuset kan du være med til at gøre en forskel for det syge barn, men i høj grad og så for søskende og forældre. Vi kan ikke få deres bekymringer og sorg til at forsvinde, men som frivillig kan du være med til at lette dagligdagen og give børnene og deres familier større tryghed og glæde i hverdagen.

Vi har fået mange henvendelser og har pt. ikke mulighed for at tage flere frivillige. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere og gerne vil skrives på venteliste. Kontakt Louise Y. Saugman Petersen på lope@sanktlukas.dk.

 

Læs mere

Kontakt

Post til Lukashuset kan sendes til:
Lukashuset
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup

Ansøgninger om ophold / henvisninger sendes til: Lukashuset@sanktlukas.dk eller fax 39 45 51 20.

Besøg Lukashuset:
Familier med børn og unge med livstruende sygdom er til en hver tid velkommen til at besøge os, se Lukashuset og møde personalet. Kontakt Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff for at lave en aftale.

 

FB til hjemmeside

Thomas Feveile

Thomas Feveile

Hospiceleder


3945 5396
thfe@sanktlukas.dk

Nanette Quistorff

Nanette Quistorff

Afdelingssygeplejerske


2490 2491
naqu@sanktlukas.dk

Signe Hørlück

Signe Hørlück

Udviklingsmedarbejder


2522 8726
siho@sanktlukas.dk

Vagtstuen

Vagtstuen

-


3945 5110
hbarn@sanktlukas.dk

Støt nu

Lukashuset er Danmarks første og eneste hospicetilbud til børn og unge.

Vi lindrer børn og unge med livstruende sygdom.

Dit bidrag går til

  • Tilbud målrettet hele familien
  • Lindring af sygdomssymptomer fx smerte og angst
  • Aflastning, lindring og rådgivning til forældre og søskende

Vi er taknemmelige for alle gaver, der samlet er med til at løfte udviklingen af et tilbud til gavn for de berørte familier.

Angiver du dit CPR-nunmer, indberetter vi dig bidrag til Skat, som sørger for skattefrihed inden for de gældende regler.

Sankt Lukas Stiftelsen er medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening) og følger branchens indsamlingsetiske retningslinjer.

Bankoverførsel