Lukashuset børne- og ungehospice

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning.

I Lukashuset tilbydes en palliativ indsats til børn og unge med livstruende sygdom og deres familier. Indlæggelse tilbydes under hele sygdomsforløbet afhængigt af den enkelte families behov.

Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, præst, pædagog og hus-kunstner/musiker. Lukashuset tilbyder endvidere en ramme, hvor der er plads til hele familien.

Livskvalitet for hele familien er i fokus. Vi ser barnet bag diagnosen og har øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

Ophold er gratis. Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

Følg Lukashuset på FacebookArtikler og presse om Lukashuset

Hvem kan få hjælp?

Målgruppen 

Børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for en specialiseret palliativ indsats. Behov for palliativ pleje afhænger ikke af en specifik diagnose. Indlæggelse i Lukashuset vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning. Børn og unge  kan under  indlæggelse være i behandling iværksat af hospitals- eller praktiserende læge.


Henvisning

Henvisning kan foretages af fagprofessionelle eller af forældre og pårørende. Herefter vil Lukashusets personale kontakte familien. Indlæggelse tilbydes ud fra en vurdering af barnets / den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning.


Kontakt

Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff  og alternativt vagthavende sygeplejerske kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge Lukashuset som familie eller pårørende.

HenvisningsformularFolder om LukashusetBrochure on Lukashuset

Evaluering

Forside til web

Lukashuset giver livskvalitet, ro og stabilitet til familier i kaos

Evaluering fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at Lukashuset har afgørende betydning for familier med livstruede syge børn. Download rapport

Keynotes: Indlagte familier og eksterne samarbejdspartnere oplever

 • at personalet i Lukashuset er gode til at lindre de indlagte børn både i akutte situationer og i stille perioder
 • at Lukashuset er et godt supplement til hospitalet ved komplicerede, usikre og potentielt lange sygdomsforløb
 • at familierne får genetableret et familieliv, der ellers har været kaotisk og får mere overskud i hverdagen
 • at familierne er glade for de fysiske rammer, hvor de har mulighed for at være samlet og leve et mere almindeligt familieliv

Læs mere om Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Tilbud og indsats

Lukashuset er for hele familien

Der er typisk tale om planlagte og tidsafgrænsede indlæggelser.

I Lukashuset tilbydes en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats med fokus på:

 • Symptomlindring af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
 • Medicinsk og ikke-medicinsk lindring af fx smerter, åndenød, mavetarmproblemer, spasticitet og kvalme
 • Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre eller andre pårørende
 • Sundhedsfagligt personale døgnet rundt
 • Særlige indsatser ved livsafslutning og efter døden

 

Mål med indlæggelsen er, 

 • at bibeholde og fremme et fysisk velbefindende,
 • at igangsætte og understøtte allerede igangsat farmakologisk behandling og symptomlindring
 • og at aflaste og støtte forældre og søskende.

Opholdet skal styrke den enkelte familie til at håndtere hverdagen med et livstruet sygt barn.

Ophold i Lukashuset

I Lukashuset kan de indlagte børn og unge og deres familier leve et så normalt familieliv som muligt

Der er plads til almindelige familieaktiviteter og livsudfoldelse for store og små på trods af sygdom.

Boligerne
Hver familie får to sammenhængende stuer, hvor det syge barns plejebehov samt familiens behov for privatliv kan rummes. Boligerne er indrettet hjemligt med bl.a. sofagruppe, spisebord, senge og tv.

Fællesrum
Der en række fællesrum, hvor familien har andre muligheder end hjemme: fx i et stort karbad og et fysioterapirum. I spisestuen og dagligstuen har man mulighed for at møde andre familier, som står i en lignende situation.

Udeområder
Fra Lukashuset er der via en terrasse udgang til en sansehave og legeplads, der ligger som del af Stiftelsens gamle park.

I sansehaven er der blandt andet vandanlæg og duft- og plukkebede og legebarnet kan slå sig løs i på trampolinen eller xylofonen. Der er let adgang for kørestole og andre hjælpemidler.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder direkte fra Lukashuset

2-4 gange årligt

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevLæs sidste nye nyhedsbrev

Kontakt

Post til Lukashuset kan sendes til:
Lukashuset
Bernstorffsvej 20 C
2900 Hellerup

Henvisninger sendes til: Lukashuset@sanktlukas.dk eller fax 39 45 51 20.

Besøg Lukashuset:
Familier med børn og unge med livstruende sygdom er til en hver tid velkommen til at besøge os, se Lukashuset og møde personalet. Kontakt afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff for at lave en aftale.

Thomas Feveile

Thomas Feveile

Hospicechef


3945 5396
thfe@sanktlukas.dk

Nanette Quistorff

Nanette Quistorff

Afdelingssygeplejerske


2490 2491
naqu@sanktlukas.dk

Signe Hørlück

Signe Hørlück

Udviklingskonsulent


2522 8726
siho@sanktlukas.dk

Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne

på vagt


3945 5110
hbarn@sanktlukas.dk

Støt

Lukashuset er Danmarks første og eneste hospicetilbud til børn og unge og drives for fondsmilder og donationer samt en satspulje.

Vi er taknemmelige for alle gaver, der samlet løfter udviklingen af et tilbud til gavn for de berørte familier.

Et bidrag går til

 • Tilbud målrettet hele barnet og hele familien
 • Lindring af sygdomssymptomer fx smerte og angst
 • Aflastning, lindring og rådgivning til forældre og søskende

Sådan støtter du

Bankoverførsel eller mobilepay 2498 6666

Angiver du dit CPR-nunmer, indberetter vi dig bidrag til Skat, som sørger for skattefrihed inden for de gældende regler.

Job / frivillig

Job

Vi slår løbende stillinger op.  Jobrelaterede spørgsmål kan stilles på infolukashuset@sanktlukas.dk.

 

Frivillig – Giv lidt af dig selv og få meget igen!

Som frivillig i Lukashuset kan du være med til at gøre en forskel for det syge barn, men i høj grad også for søskende og forældre. Vi optager pt. ikke nye frivillige, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere og gerne vil skrives på venteliste: blivfrivillig@sanktlukas.dk

Læs mere

Ambassadør – Henrik Koefoed

“Det er meningsløst, når børn bliver så syge, at de får brug for et børnehospice. Lukashuset fjerner ikke det uretfærdige og meningsløse i de enkelte familiers situation, men de gør en afgørende forskel. Jeg støtter Lukashuset, fordi denne sag giver så meget mening at støtte, og det håber jeg at kunne være med til at få mange flere til at få øjnene op for ”

Henrik Koefoed

Henrik er en fantastisk ambassadør for Lukashuset. Han kommer ofte i huset og møder familierne, han deltager ved særlige lejligheder og så arrangerer han en årlig støttekoncert.